GENEL MÜDÜR MESAJI

Saygıdeğer paydaşlarımız,

Çimsa, 44 yıldır faaliyet gösterdiği Türkiye çimento ve yapı malzemeleri sektöründe, paydaşları için yarattığı değerle küresel bir oyuncu olarak takdir görmektedir. Paydaşlarımız için güvenilir bir iş ortağı olmak ve geleceğin yaşam alanlarının ve altyapısının yapıtaşı olmak vizyonuyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla elde ettiğimiz başarı bizleri her geçen gün dünya çapında adından daha çok söz ettiren bir şirket konumuna getirmektedir. Bu başarının altında da kurumsal ilkelerimiz, sorumlu ve vizyoner yönetim anlayışımızla birlikte sürdürülebilirlik hedefiyle hayata geçirdiğimiz öncü uygulama ve yenilikçi ürünlerimiz yatmaktadır.

Etki alanı son derece geniş bir sektörde faaliyet göstermenin getirdiği sorumluluğun bilinciyle sürdürülebilirlik, iş stratejilerimizin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Ana hedefimiz insana saygılı, çevreyle uyumlu ve finansal açıdan karlı bir iş modeliyle paydaşlarımız için değer üretmektir. Bu nedenle yatırım ve uygulamalarımızın, ürün ve hizmet geliştirme çalışmalarımızın karar süreçlerinde finansal performans kadar sosyal, çevresel ve ekonomik performans beklentileri de önemli bir yer tutmaktadır.

2015 çalışma dönemi de bu anlayışımız doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz faaliyetler bakımından birçok başarı elde ettiğimiz bir yıl olmuştur. Yıl içinde hayata geçirdiğimiz 26 milyon ABD doları tutarındaki yatırımın 12 milyon ABD doları, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere sürdürülebilirlik alanlarında gerçekleştirilmiştir. Çevre yatırım ve yönetim harcamalarımızın ise 12 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir.Fabrikalarımızda kullanılan alternatif yakıt kullanım oranını % 7,79'a yükselterek , konvansiyonel yakıt miktarını azaltmayı başardık. Atık ısıdan enerji geri kazanım uygulamamızla da 173 bin GJ üzerinde elektrik enerjisi üreterek 23 bin ton CO2 civarında sera gazı emisyonu tasarrufu sağladık. Bu değerler bir çok orta ve büyük ölçekli sanayi şirketinin yıllık tüketim miktarına yakındır.

Sürdürülebilirlik performansımızın önemli bir kısmı da ürünlerimizin çevreci niteliklerinden kaynaklanmaktadır. Köklü bir Ar-Ge geçmişi olan Çimsa, çevreci, yenilikçi ve fonksiyonel özel ürünler geliştirerek ürünlerinin katma değerini artırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda 2015 yılında Ar-Ge harcamalarımızı geçmiş seneye oranla artırarak 2 yeni patent başvurusu gerçekleştirdik. Buna paralel olarak süper beyaz ve kalsiyum alümünat çimentosu ürünlerinin Çevreci Ürün Beyannamesi (EPD) çalışmalarını gerçekleştirdik. Proje sonucunda Isıdaç40 dünyanın ilk EPD belgeli kalsiyum alüminat çimentosu, Çimsa Süper Beyaz ise dünyanın EPD belgeli 2. beyaz çimentosu olmuştur.

Organizasyonel değişim ve gelişimi artırmak, şirket genelinde bir performans kültürünü oluşturmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalara raporlama döneminde de devam ettik. Bu amaçla yıl içinde çalışanlarımızın mesleki gelişimine yönelik birçok yeni program hayata geçirerek 66.000 kişi*saate yakın eğitim gerçekleştirdik. Raporlama döneminde, kurum kültürümüzün önemli bir bölümünü oluşturan sosyal sorumluluk çalışmalarımızı da sürdürdük. Örneğin Yaz Çocukları Projesi’ne beşinci yılında da destek vererek çocuklarımızın eğitimine katkı sağladık. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nın düzenlediği Steptember Projesi’ne çalışanlarımız gönüllü olarak katılarak bağış toplama kampanyaları düzenledi.

2015 yılında gerçekleştirdiğimiz başarıların ardından gelecek dönemlerde de yeni çalışmalarımızla sürdürülebilirlik performansımızı daha da artıracağımıza inanıyoruz. Gücümüzü paydaşlarımızdan alıyor, onları her fırsatta dinleyerek beklenti ve görüşleriyle hedeflerimizi şekillendiriyoruz. Bu fırsatla başta hissedar ve yatırımcılarımız, çalışanlarımız, tedarikçi, bayi ve iş ortaklarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza Çimsa’nın geleceğine duydukları güven ve destekleri nedeniyle teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımla,

Nevra Özhatay
Genel Müdür