RAPOR HAKKINDA

Türkiye çimento ve yapı malzeme sektörünün küresel oyuncusu Çimsa, kuruluşundan günümüze paydaşları için güvenilir bir iş ortağı, geleceğin yaşam alanlarının ve altyapısının yapıtaşı olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu sorumluluğun bir gerekliliği olarak da Çimsa, yayınladığı sürdürülebilirlik raporlarıyla, faaliyetlerinden doğan sosyal, çevresel ve ekonomik etkiler hakkında en güncel ve bütüncül bilgiyi paydaşlarına sunmayı amaçlamaktadır.

Çimsa 2015 Sürdürülebilirlik Raporu bir önceki raporda da olduğu gibi Global Reporting Initiative (GRI) tarafından yayınlanan GRI G4 Raporlama Rehberi’nin “temel” (core) seçeneğine uyumlu olarak hazırlanmıştır. Rapor içeriği hazırlanırken GRI G4 Rehberi’nde açıklanan başta önceliklendirme ilkesi olmak üzere içerik belirleme yöntemlerine bağlı kalınmıştır. Performans bildirimleri yapılırken temel olarak GRI G4 göstergeleri kullanılmakla birlikte, raporun hazırlanmasında 2013 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ilerleme raporu ilkeleri ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD) Çimento Sürdürülebilirlik İnisiyatifi (CSI) prensipleri de göz önünde bulundurulmuştur.

Bu raporun içeriğini 1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Çimsa) iştirakleri de dahil olmak üzere Türkiye’de yürüttüğü çimento ve hazır beton faaliyetleri oluşturmaktadır. Çimsa’nın Türkiye dışındaki terminalleri ve tedarikçiler aracılığıyla yürütülen lojistik faaliyetleri, şirketin toplam operasyonel hacminden doğan etkiler içinde belirgin bir düzeye ulaşmadığından raporlama kapsamına dahil edilmemiştir. Ayrıca 2012 yılında satın alınmasıyla altyapısı ve üretim şartları halen yenilenmekte olan ve sürdürülebilirlik çalışmaları yapılanmakta olan Afyon Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait veriler de kurumsal profilin tarif edildiği bölümler haricinde bu raporun kapsamı dışında tutulmuştur.

Çimsa, gelecek raporlama çalışmalarını da aynı rehber metodolojiyi takip ederek yıllık planda gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Yayınlanmış tüm Çimsa sürdürülebilirlik raporlarına www.cimsadasurdurulebilirlik.org adresinden erişebilirsiniz.

KISACA ÇİMSA

2015 YILINDA ÇİMSA

 

ÇİMSA’NIN ORTAKLIK YAPISI

ÜRÜNLER

ÇİMENTO

Çimsa, 5 entegre fabrika ve 1 öğütme tesisi ile TSE ve EN standartlarına uygun gri çimento, beyaz çimento ve kalsiyum aluminat çimentosu ürünlerini ulusal ve uluslararası pazara sunmaktadır.

Gri Çimento - Beyaz Çimento
Kalsiyum Alüminat Çimentosu

HAZIR BETON

Hazır beton sektöründeki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri dikkatle takip eden Çimsa, yenilikçi yaklaşımı ve teknolojik altyapısı ile yenilikçi ürünler geliştirmekte ve müşterilerinin farklı ihtiyaçlarını karşılayan özel çözümler sunmaktadır.

Standart Beton C8/C10 - C100/C115
Viskobeton- Drabeton- Dekobeton - İzoşap - Uyubet

MİSYON VE DEĞERLER

Çimsa, 44 yıllık genç bir şirket olarak geniş ürün yelpazesi, yenilikçi çalışanları, insana ve çevreye saygılı yaklaşımıyla, sektöründe fark yaratarak sürekli büyüyen, uluslararası bir çimento ve yapı malzemeleri şirketidir.

Çimsa sürdürülebilirlik vizyonu ile bugün olduğu gibi gelecek için de sorumluluk taşıdığı bilinci ile paydaşlarının güvenilir bir iş ortağı olarak, gelecek nesillere uzanacak yaşam alanları ve altyapıları için gerekli malzemeleri sağlamaktadır.

 

2015 YILI BAŞARILARI

Yeşil Nokta Ödülleri

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından 2015 yılında beşincisi gerçekleştirilen ve hazır beton sektöründe, doğa ve kentsel çevreyle uyumlu üretimin teşvikini amaçlayan Yeşil Nokta Çevre Yarışması’nda, Çimsa’nın Karaman, Kahramanmaraş ve Denizli’de bulunan hazır beton tesisleri ödül almaya hak kazandı.

Altın Yaka Ödülleri

2015 yılında, Sabancı Topluluğu şirket ve çalışanlarının başarılarını ödüllendirmek ve iyi uygulamaların paylaşılmasını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Sabancı Altın Yaka Ödülleri’nin altıncısı düzenlendi. Organizasyon kapsamında Çimsa, Pazar Odaklılık Kurumsal Alt Kategorisi ve İnovasyon Kategorisi’nde birincilik, İş’te Eşitlik Kategorisi’nde ikincilik ödüllerine layık görülürken Sinerji Kategorisi, İnovasyon ve Kurumsal Girişimcilik Kategorisi ve Verimlilik Kategorisi'nde 3 mansiyon ödülüne hak kazandı.

ÇEİS İSG Ödülleri

İSG alanında kurumsal standartlarını sürekli geliştiren Çimsa üretim tesisleri, 2015 yılında da uygulama ve performanslarıyla göz doldurdu. Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikası’nın (ÇEİS) geleneksel olarak düzenlediği Çimento Sektörü İş Sağlığı ve Güvenliği Performans Ödülleri’nde

Afyon ve Niğde Fabrikaları 2007’den günümüze gösterdikleri başarılı performans nedeniyle ödüle layık görüldü.

Mavi Baret Ödülü

Her platformda ‘Önce İş Güvenliği’ sloganıyla hareket eden Çimsa’nın hassas yaklaşımı, Mavi Baret İş Güvenliği Yarışması’nda da takdir gördü.

Türkiye Hazır Beton Birliği’nin (THBB) hazır beton tesislerini iş sağlığı ve güvenliği açısından bilgilendirmek, farkındalık yaratmak, iyi uygulamaları teşvik etmek ve tesislerin yeterliliğini ölçmek amacıyla 2015'te üçüncü kez düzenlediği Mavi Baret İş Güvenliği Yarışması’nda Silifke Hazır

Beton Tesisi birincilik, Çukurhisar Hazır Beton Tesisi ikincilik ödülüne layık görüldü.

İnsana Saygı Ödülü

Çimsa, Türkiye’de insan kaynakları alanındaki özenli çalışmaları öne çıkarmak ve kamuoyuyla paylaşmak amacıyla Kariyer.net tarafından düzenlenen 15. İnsana Saygı Ödülleri organizasyonunda ikinci kez ödüle değer bulundu.

Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nce çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili konulara farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birincilik Ödülü Çimsa’ya verildi.

YÖNETİŞİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Kurumsal yönetim uygulamalarımızı modern uygulama ve yöntemlerle destekliyor, politika ve stratejilerimizi risk ve fırsat odaklı bir yaklaşımla geliştiriyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimizi tüm faaliyetlerimize entegre biçimde yürütüyoruz. Benimsediğimiz şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda paydaşlarımızın beklentilerini farklı iletişim kanalları vasıtasıyla toplayarak karar süreçlerimize dahil ediyoruz. Faaliyetlerimizin ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlamak, performansımızı daha ileriye taşımak üzere çalışıyoruz.

KURUMSAL YÖNETİM

Çimsa, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda oluşturulmuş bir kurumsal yönetim anlayışı benimsemektedir. Halka açık bir şirket olarak Çimsa’nın bu kapsamdaki uygulamaları Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumlu biçimde yönetilmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’na Çimsa 2015 Faaliyet Raporu’ndan ya da Çimsa internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun şekilde oluşturulmuş Çimsa Yönetim Kurulu 6 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır.Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür görevleri farklı kişilerce yürütülmektedir. Yönetim Kurulu’nda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen bağımsızlık kriterlerine uygun olarak iki bağımsız üye görev almaktadır. Yönetim Kurulu bünyesinde, çalışmalarını Kurul’a bağlı olarak yürüten Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi bulunmaktadır.

Çimsa Yönetim Kurulu ve komitelerinin yapısı ve faaliyet ilkelerine yönelik detaylı bilgiye Çimsa internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

RİSK YÖNETİMİ

Çimsa’da Kurumsal Risk Yönetimi, “şirketi etkileyebilecek potansiyel olayları tanımlamak, riskleri şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetmek ve şirketin hedeflerine ulaşması ile ilgili olarak makul bir derecede güvence sağlamak amacı ile oluşturulmuş; şirketin Yönetim Kurulu, üst yönetimi ve tüm diğer çalışanları tarafından etkilenen ve stratejilerin belirlenmesinde kullanılan, kurumun tümünde uygulanan sistematik bir süreç” olarak tanımlanmaktadır. Risk yönetimi kapsamında yatırım ve işletme temelli risklerin yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliği, iklim değişikliği, enerji maliyetleri, emisyonlar, su kaynakları, bu konuların tedarik zincirinde yönetimi gibi sürdürülebilirlik temelli riskler de ele alınmaktadır.

Kurumsal risk yönetiminden sorumlu en üst düzey organ Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan Riskin Erken Saptanması Komitesi’dir. Komite, kurumsal risk sistemlerinin, risk algısının ve önleyici faaliyetlerin etkinliğini güvence altına almaktan sorumludur. Risk yönetim sisteminin hayata geçirilmesinden, tanımlanmış süreçlerin uygulamaya geçirilmesinde ise Kurumsal Risk Yönetim Birimi sorumludur. Risk Yönetim Birimi, şirket genel strateji ve hedeflerine ulaşmasına engel olabilecek operasyonel, finansal, stratejik riskleri ve dış çevre risklerini sistematik olarak ölçmekte, değerlendirmekte, önceliklendirmekte ve belirlenen kritik riskleri düzenli olarak takip etmektedir. Risk değerlendirme çalışmaları yıllık olarak yapılmakta olup risklerin yakından takibine ve gerektiğinde hızlı önlem alınabilmesine olanak tanımaktadır. Risk Yönetim Departmanı yaptığı çalışmaları ve ulaşılan sonuçları Riskin Erken Saptanması Komitesi’ne raporlamakta ve risk yönetimi çalışmaları ve etkinliği ilgili komite tarafından değerlendirilerek Yönetim Kurulu ile paylaşılmaktadır.

İÇ DENETİM

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin, kurum kültürünün ve yüksek performans uygulamalarının bir yansıması olarak Çimsa, kanun ve yönetmeliklere uyum; yolsuzluk, rekabet dışı ya da etik dışı davranışların önlenmesi konusunda azami hassasiyet göstermektedir. Bu doğrultuda, denetim faaliyetleri en üst düzey yönetim kademelerinde gerçekleştirilmekte ve temsil edilmektedir. İlgili faaliyetler için İç Denetim Müdürlüğü görevlendirilmiş olup Çimsa iş ağı içerisindeki yurt içi ve yurt dışı bütün lokasyonlarda gerçekleştirilen üretim ve ticari operasyonlar Çimsa denetim evrenine dahil olacak biçimde; planlı, sistematik ve risk bazlı olarak denetlenmektedir.

Çimsa Yönetim Kurulu tarafından atanmış Denetim Komitesi’ne raporlayan İç Denetim Müdürlüğü, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış İç Denetim Yönetmeliği ile aldığı yetki ile Çimsa’nın hedeflerine ulaşması ve faaliyetlerini geliştirmesi amacı ile bağımsız ve objektif bir şekilde denetim ve danışmanlık görevlerini yürütmektedir. Bu amaçla, kurumdaki bütün ana süreçlerin risk yönetimi, iç kontrol ve yönetişim boyutları, etkililiği ve etkinliği değerlendirilmekte, riskli konular en üst düzeyde değerlendirmeye sunulmakta ve gelişim önerileri paylaşılmaktadır.

Çimsa’nın iç denetim faaliyetleri, Uluslararası İç Denetim Enstitüsü tarafından akredite edilen bağımsız kuruluşlardan Ernst&Young tarafından değerlendirilmiş ve Uluslararası İç Denetim Standartları’na uyum durumu konusunda alınabilecek en yüksek derece olan “Standartlara Genel Olarak Uyumlu” derecesi ile uyum belgesi alınmıştır. Böylelikle, iç denetim faaliyetlerinin uluslararası standartlarda, yüksek performans ile katma değerli, etkin ve objektif bir şekilde gerçekleştirildiği belgelenmiş; yatırımcılar, hissedarlar ve kamuoyu nezdinde güvenilirliği güçlendirilmiştir. İlgili standartlar gereği İç Denetim Müdürlüğü her yıl kalite öz değerlendirmesi yapmakta ve uyum durumunun korunmasını sağlamaktadır.

Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün her yıl iyi uygulamaları ile sektöre örnek olan şirketlere verdiği İç Denetim Farkındalık Ödülleri’nde çimento sektöründe bir ilk olarak Çimsa, 2013 yılında ödüle layık görülmüştür.

İŞ ETİĞİ

Çimsa’nın paydaşları ile ilişkilerinde temel aldığı etik yaklaşım Sabancı Etik Kuralları (SA-ETİK) ile tanımlanmıştır. Çimsa çalışanları, paydaş ilişkilerinde ilgili etik kurallara bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmeyi kurum kültürünün ve iş yapış şekillerinin temel unsurlarından biri haline getirmiştir.

Etik konular, Denetim Komitesi ve Disiplin Komitesi vasıtasıyla en üst yönetim kademelerinde yönetilmekte ve takip edilmektedir. Tanımlanan etik kurallar kurumsal internet sitesi ve kurum içi intranet üzerinden hem Türkçe hem de İngilizce olarak tüm paydaşlarla paylaşılmaktadır. Etik konulardaki soru ve bildirimlerin değerlendirilmesi adına Sabancı Holding Etik Kurulu ve Çimsa Etik Kural Danışmanı ile iletişim mekanizmaları tanımlanmıştır. İlgili soru ve bildirimler ivedilikle ve ilgili kurallar temel alınarak değerlendirilmekte ve sonuçlandırılmaktadır. Ayrıca, beyaz yakalı çalışanların tamamı işe girişlerinin ilk ayında bu etik kurallar, yolsuzlukla mücadele ve uygulamalar hakkında bilgilendirici eğitim almaktadır. Buna bağlı olarak, her yıl eğitimler tekrar edilmekte ve beyaz yakalı çalışanlar etik kurallara uyum durumlarını beyan etmektedir. İç denetim ekibi de mesleki gelişim ve uluslararası iç denetim standartlarına uyum çerçevesinde Türkiye İç Denetim Enstitüsü ve bağımsız kuruluşlarca verilen etik ve yolsuzluk denetimi eğitimlerine katılmaktadır. Raporlama dönemi itibariyle Çimsa üst düzey yöneticileri ve beyaz yakalı çalışanların tamamı, etik ilkeler ve yolsuzlukla mücadele konusunda eğitim almıştır.

Raporlama döneminde iç denetim planları çerçevesinde Çimsa faaliyet süreçlerinin tümünde etik ilkelere uyum ve yolsuzluk konularına yönelik denetim çalışmaları yürütülmüştür. Ayrıca yıl içinde, yasal düzenlemelere uyumsuzluk nedeniyle şirkete karşı herhangi bir ceza ya da yaptırım uygulanmamıştır.

Sabancı Etik Kuralları’na www.sabanci.com.tr ya da www.cimsa.com.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ

Sürdürülebilirlik politikamız, sürdürülebilirlik yaklaşımını kurum kültürünün bir parçası haline getirmek, bireylerin, ekiplerin ve paydaşların karar alma, uygulama ve iş yapış süreçlerine ürün ve hizmetler ile entegre etmektir.

Çimsa Sürdürülebilirlik Yönetimi Organizasyonu

Çimsa’da sürdürülebilirlik yönetimi Genel Müdür liderliğinde yıl içinde düzenli olarak toplanan Sürdürülebilirlik Komitesi sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir. Operasyon ve Yatırımlar, Mali İşler, İnsan Kaynakları, Satın Alma ve Lojistik, Satış, Hazır Beton, Strateji ve İş Geliştirme, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik fonksiyonlarından oluşan komitenin amacı sürdürülebilirlik konularını, paydaşlardan alınan geri bildirimler, kurum içi performans, küresel ve yerel trendler ile doğrultusunda yöneterek kurumsal hedefleri gerçekleştirmektir.

Sürdürülebilirlik Komitesi, sürdürülebilirlik konularını yıl boyunca takip etmekte, önceliklendirmekte ve ilgili performans göstergelerini takip sistemlerine dahil ederek sürdürülebilirlik yönetiminin bir parçası haline getirmektedir.

Çimsa 2015 yılında sürdürülebilirlik, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği alanlarında toplam 12 milyon ABD doları tutarında yatırım gerçekleştirmiştir.

Çimsa Sürdürülebilirlik Stratejisi

Çimsa, sürdürülebilir bir gelecek için değer yaratan lider bir çimento ve yapı malzemeleri şirketi olmak vizyonuyla çalışmalarına yön vermektedir. Bu doğrultuda ana hedefimiz sürdürülebilirlik yaklaşımını kurum kültürünün bir parçası haline getirmek, bireylerin, ekiplerin ve paydaşların karar alma, uygulama ve iş yapış süreçlerine ürün ve hizmetler ile entegre etmektir. Bu hedefe ulaşmak için sürdürülebilirlik çalışmalarında odaklanılan dört gelişim alanı,

 • Sosyal ve çevresel risk ve fırsatların yönetimi
 • Paydaş diyalogları ve şeffaflık
 • Topluma katkı
 • Tedarik zincirinin entegrasyonu

Tanımlanan bu gelişme alanlarının ana odağını şirket içi ve dışı çalışmalarla tespit edilen Çimsa Sürdürülebilirlik Öncelikleri ve bu alanlarda takip edilecek politikalar, liderlik, inovasyon ve yenilikçi yatırımlar oluşturmaktadır.

Çimsa Sürdürülebilirlik Öncelikleri

Raporlama sürecinde Çimsa Sürdürülebilirlik Öncelikleri, şirket içi ve dışı paydaşlarının oluşturduğu geniş bir kitlenin katılımıyla gerçekleştirilen bir tarama çalışmasıyla güncelleştirilmiştir. Çalışmada, sektörel gelişmeler, uluslararası inisiyatifler ve paydaş beklentilerinin değerlendirilmesiyle oluşturulan bir konu evreni, risk ve fırsat odaklı bir yaklaşımla iç ve dış paydaşlar tarafından ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, Çimsa Sürdürülebilirlik Komitesi’nin geniş katılımıyla değerlendirilerek öncelikli konu portföyüne son şekli verilmiştir.

Çimsa Sürdürülebilirlik Yönetimi’nin temel içeriğini, GRI G4 Raporlama Rehberi’nde belirtilen ilkeler uyarınca gerçekleştirilen süreç sonucunda belirlenen ve sosyal, çevresel ve ekonomik ana başlıkları altında sınıflandırılan öncelikli konular oluşturmaktadır.

PAYDAŞ İLİŞKİLERİ

Çimsa’nın değer zinciri genelinde takip ettiği iş süreçlerinin en önemli öznesi paydaşlarıdır. Paydaşlarla etkin iletişim, faaliyetlerdeki başarının ön koşullarından biridir. Dolayısıyla paydaşlarla iletişimin etkin mekanizmalar kullanılarak gerçekleştirilmesi şirketin Kurumsal İletişim Stratejisi’nin ve Sürdürülebilirlik Stratejisi’nin bir parçası olarak benimsenmektedir.

Çimsa, sürdürülebilirlik önceliklerine yönelik performansını sürdürülebilirlik raporları aracılığıyla düzenli olarak paydaşlarının görüşüne sunmaktadır. Sürdürülebilirlik stratejisi ile paralel olarak, paydaşları ile sürekli iletişim halinde olabilmek ve yapılan çalışmalar hakkında görüş ve önerileri alabilmek amacı ile paydaş toplantıları gerçekleştirmektedir. 2014 yılında gerçekleştirilen detaylı paydaş görüşmelerinden elde edilen çıktılar raporlama döneminde analiz edilmiş ve bir sonraki paydaş toplantısı serisine kadar gerçekleştirilecek eylemlere yönelik iş planları hazırlanmıştır.

Çimsa 2015 yılında, müşteri ve bayileri ile sosyal ve sektörel etkinliklerde bir araya gelmiş, yatırımcılar ile yatırımcı toplantılarında buluşmuştur. Yerel halk ile kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında buluşulurken, yıl içerisinde gerçekleştirilen toplantılarla sektör dernekleri ile bir araya gelinmiştir. Bunun yanında, yerel basın ziyaretleri düzenlenmiş, üye olunan uluslararası girişimlerin toplantılarına aktif katılım gerçekleştirilmiştir.

Gönüllü İnisiyatifler ve Taahhütler

Çimsa, sürdürülebilirlik çalışmalarını daha ileri taşımak için dünyada ve Türkiye’de kabul görmüş bazı inisiyatiflerin çalışma gruplarına katılarak, rapor hazırlayarak sürdürülebilirlik çalışmalarına yön vermektedir.

ÇİMENTO SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GİRİŞİMİ (CSI) FORUM 2015

Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya İş Konseyi’nin (WBCSD) bir girişimi olan Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi (CSI) dünya çimento üretiminin yaklaşık üçte birini temsil eden 25 üreticinin katılımıyla kurulmuştur. 2013 yılından beri Çimsa, üyelerinden iş stratejileri ve faaliyetlerine, güçlü bir finansal performansın yanında sosyal ve çevresel sorumluluğu da entegre etmelerini bekleyen Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi’nin üyeleri arasında yer almaktadır.

CSI, üyelerine ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde bilgi paylaşımı gerçekleştirebilecekleri, deneyimlerinden faydalanabilecekleri ve en iyi uygulamaları tartışarak kararlaştırabilecekleri eşsiz bir platform oluşturmaktadır. Gerçekleştirilen yıllık forum toplantılarıyla CSI üyeleri, çeşitli sürdürülebilirlik konularında mevcut durumu ve gelişim alanlarını tartışma fırsatı bulmaktadır.

Çimento sektöründeki faaliyetlerin ve gelecek eylem planlarının görüşülmesi amacıyla her yıl düzenlenen Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi Forumu (CSI Forum), 13-14 Ekim 2015 tarihlerinde Çimsa’nın ev sahipliğinde Nevşehir Kapadokya’da düzenlendi. CSI üyesi şirketlerin üst düzey yöneticileri, STK temsilcileri, farklı ülkelerden gelen akademisyenler, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışan uzmanlar, sanayi ve ticaret dünyasının temsilcileri, ve kamu yetkililerinin yanında T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Serhat Ayrım, CSI Direktörü Philippe Fonta ve Çimsa Genel Müdürü Nevra Özhatay’ın da katıldığı CSI Forum 2015, “Çalışanlar, İş Ortakları ve Paydaşlar için Daima Tam Güvenlik” sloganıyla toplandı.

İki gün boyunca 30’dan fazla konuşmacının katıldığı 6 farklı oturum ve 2 panelde, çalışan davranışlarının değişimi, yönetim sisteminin revizyonu, dış paydaşlarla iletişimin geliştirilmesi için güvenlik hakkında yerleşik düşüncelerin nasıl kurum kültürünün DNA’sına işlenebileceğinin yolları tartışıldı. Forum kapsamında ayrıca 2012 yılında “Türkiye’nin En Temiz Sanayi Tesisi” seçilen ve aynı zamanda Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası tarafından “İş Sağlığı ve Güvenliği Performans Ödülü”ne birçok kez layık görülen Çimsa Kayseri Fabrikası’nda gerçekleştirilen teknik gezide Çimsa, katılımcılara üretim prosesini ve iş sağlığı uygulamalarını anlattı.

YEREL EKONOMİYE KATKI

Artan nüfus ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda modern, satın alınabilir yaşam alanı ve altyapı beklentisi yükselmektedir. Çimsa, toplumun yaşam kalitesinin ancak sürdürülebilir ürün ve hizmetlerle artırılabileceğinin inancıyla farklılaşan ihtiyaçlara yanıt vermek için çalışmaktadır. Pazar beklentilerinin doğru değerlendirilmesi Çimsa’nın ekonomik başarısını da beraberinde getirmektedir.

Raporlama döneminde 4,45 milyon ton gri çimento, 1,03 milyon ton beyaz çimento, 0,71 milyon ton klinker, 2,4 milyon m3 hazır beton satışı gerçekleştirmiş, bu sayede net satış geliri 2014’e kıyasla %7 oranında artarak 1,17 milyar TL düzeyine yükselmiştir.

 

DOĞRUDAN EKONOMİK DEĞER

Çimsa’nın faaliyetlerindeki temel hedef paydaşları için sürdürülebilir değer üretmektir. Bu kapsamda faliyetler neticesinde yaratılan değer, tedarikçilerine ödenen mal ve hizmet bedelleri, çalışanlara ve hissedarlara yapılan ödemeler, devlete ödenen vergi ve toplumsal yatırımları üzerinden yerel ekonomiye yayılmaktadır. Bu kapsamda 2015 yılında toplam 1,17 milyar TL doğrudan ekonomik değer üretilmiş, 1,17 milyar TL düzeyinde doğrudan ekonomik değer dağıtılmıştır. Dönem içinde gerçekleştirilen ihracat da geçmiş yıla kıyasla %42 oranında artarak 321,93 milyon TL düzeyine yükselmiştir.

DOLAYLI EKONOMİK DEĞER

Çimento ve yapı malzemeleri sektörü, kendi faaliyetleri dışında birçok farklı sektörün gelişiminde rol oynayan, yarattığı ekonomik değerin de çarpan etkisi olan bir faaliyet koludur. Bu kapsamda Çimsa’nın da faaliyetleri tasarruftan, istihdama, tedarikten toplumsal yatırımlara birçok noktada dolaylı ekonomik etkiler yaparak yerel ekonominin gelişimine katkı sunmaktadır.

2004 yılından günümüze Çimsa çalışanlarına yönelik işveren katkılı bireysel emeklilik sigortası (BES) uygulaması bulunmaktadır. İşte 6. ayını dolduran çalışanlar sisteme dahil olabilmektedir. Sisteme girmek isteyen çalışanlar aylık brüt ücretlerinin en az. %3’ü tutarında katılım payı ödeyerek %3 oranındaki işveren katkısından yararlanır. Raporlama dönemi itibarıyla Çimsa bireysel emeklilik sistemine katılmış 265 çalışan bulunmaktadır. Çimsa, bu çalışanlar adına 2015 yılında BES fonuna 0,48 milyon TL işveren katkı payı ödemiştir.

Raporlama döneminde Çimsa’nın istihdam ettiği doğrudan çalışan sayısı 990 olup, Çimsa operasyonları için çalışan müteahhit firma çalışanlarının sayısı 1.231’dir. Çimento sektörünün son derece belirgin olan yerellik niteliği işgücüne de yansımaktadır. Çimsa çalışanlarının tümü yerel nitelikli çalışanlar olmakla birlikte lokasyon bazında da düşünüldüğünde her bir faaliyet noktasında çalışan işgücünün çok büyük bir kısmı faaliyet bölgesinin yerel halkından istihdam edilmiştir.

Çimsa faaliyetlerinin yerel ekonomiyle entegre niteliği tedarik zincirinde de görülmektedir. Bu bağlamda 2015’te mal ve hizmet satın alımı yapılan 1.050 aktif tedarikçini 975’i yerel nitelikli firmalardır. Gerçekleştirilen 856 milyon TL tutarındaki satın alma operasyonunun 753 milyon TL’lik kısmı da yerel nitelikli tedarikçilerden gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Çimsa’nın raporlama döneminde yerel tedarik oranı tedarikçi sayısı bazında %93, satın alma tutarı bazında %88’dir.

AR-GE ÇALIŞMALARI VE ÇEVRECİ ÜRÜNLER

Çimsa’nın yarattığı ekonomik değerde Ar-Ge çalışmaları önemli bir paya sahiptir. 2000 yılında Türkiye’nin ilk ve tek çimento araştırma ve uygulama merkezini hizmete sokan Çimsa, özel çimentolar ve uygulama geliştirme alanında dünyanın sayılı üreticileri arasında yer almaktadır. Çimento ve kullanıldığı her alanda yüksek bilgi ve beceriye sahip olan Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin üç temel fonksiyonu bulunmaktadır:

 • Kârlılığı yüksek, çimento sektöründe ve son kullanıcılarda fark yaratacak, müşteri beklentilerini eksiksiz karşılayan yeni ürün geliştirme programları hazırlamak,
 • Satış destek hizmeti ile hem yurt içi hem de yurt dışında Çimsa çimento ürünlerini kullanan müşterilere laboratuvar desteği vermek ve işletmelerine giderek müşterilerin üretimlerini geliştirmek,
 • Pazarın gelişimi için katma değer yaratarak uygulayıcılara Çimsa ürünlerini anlatmak, yeni kullanım alanları geliştirmek.

Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin ilk hedefi yüksek kârlılığa sahip özel ürünleri ürün portföyüne eklemektir. Bu çalışmalar çerçevesinde geçtiğimiz iki yılda Kendini Temizleyen Beyaz Çimento ve dünyada ilk kez üretilen Antibakteriyel Beyaz Çimento geliştirilmiştir. İnovasyon konusunda ikinci temel hedef ise müşterilere Çimsa Çimento ürünlerini kullanarak özel ürünler üretmelerine yardımcı olmaktır.

Çimsa ürün geliştirme çalışmalarının bir diğer amacı da ürünlerin çevresel etkilerini azaltarak yeşil bina üretimi için gerekli hammadde ve çözümlerin üretilmesidir. Bu yönde geçmişte de raporlama döneminde de örnek çalışmalara imza atılmıştır. Çimsa çevreci ürün çalışmalarıyla hem iç piyasada hem de yurtdışı piyasalarında önemli bir marka haline gelmiştir. Raporlama döneminde Çimsa, Avrupa Yapı Malzemeleri Üreticileri Birliği (Construction Europe) tarafından kurulan Eco-Platform’da çimento sınıfında yayınlanan ilk Türk firması ve Avrupa genelinde ikinci firma olarak gururlandıran bir başarıya daha imza atmıştır.

1.Yapı Kimyasalları Semineri

Beyaz çimento ve kalsiyum alüminat çimentosu ürünlerinin yapı kimyasalları uygulamaları performansına olan katkısı ve yeni uygulama alanlarının akademisyenler ve sektörden farklı yapı kimyasalı üretici firmalarının Ar-Ge ekiplerinin katılımı ile tartışılması amacıyla Çimsa 2015 yılında Yapı Kimyasalları Semineri'nin ilkini düzenlemiştir.

Bir günlük program dahilinde yurtiçi ve yurtdışından katılan akademisyenlerin yapı kimyasalları alanındaki yeni gelişmeleri ve uygulamaları, interaktif bir şekilde Çimsa müşterileri ve Ar-Ge ekipleri ile paylaşması hedeflenmiştir.

Etkinlik sonucu yapılan anket çalışmasında katılımcılardan olumlu dönüşler alınmış ve tekrarlanması istenmiştir. Bu seminer sonucunda Çimsa müşterilerinden gelen talep doğrultusunda ortak Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Paydaşlar tarafından faydalı bulunan Yapı Kimyasalları Seminerleri'nin geleneksel hale getirilerek her sene yapılmasına karar verilmiştir.

Çimsa’nın Çevreci Ürünlerine EPD Belgesi

LEEDS ve BREAM gibi yeşil bina sertifikalarının alımında inşaatta çevreci ürünlerin kullanımının belgelendirme performansını artırması ve özellikle Çimsa’nın özel çimento ürünleri kullanıcılarının %75-80’ini oluşturan AB ve ABD pazarlarında Çevreci Ürün Beyannamesi (EPD) belgeli ürün kullanımının teşvik ediliyor olması ürünlerin EPD ile belgelendirilmesi için Çimsa’ya önemli bir motivasyon oluşturmuştur. Bu kapsamda Çimsa ürünlerinin katma değerinin artırılması, kullanım alanlarının geliştirilmesi ve ürün yaşam döngüsünde çevresel etkilerinin azaltılması stratejisi doğrultusunda 2015 yılında Çimsa, süper beyaz çimento ve kalsiyum alüminat çimentosu ürünlerinin EPD çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Proje sonucunda Isıdaç40 dünyanın ilk EPD belgeli kalsiyum alüminat çimentosu, Çimsa Super Beyaz ise dünyanın EPD belgeli 2. beyaz çimentosu olmuştur.

 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ÜRÜN SORUMLULUĞU

Çimsa’nın müşterileri nezdinde elde ettiği başarının temelinde, Çimsa’nın müşterilerini ana odağı olarak kabul eden, sürekli değişen ve gelişen beklenti ve ihtiyaçları eksiksiz ve zamanında yanıt vermeyi temel alan yönetim yaklaşımı bulunmaktadır. Müşteri memnuniyetinin geliştirilmesi adına Çimsa her zaman müşteri ve kullanıcılarına yakın bir tutum sergilemekte; bunu gerçekleştirebilmek için çeşitli uygulamalar yürütmektedir. Sıklıkla gerçekleştirilen ziyaretler, usta etkinlikleri, satış öncesi ve sonrası teknik destek, Yapı Kimyasalları Semineri, teknik bültenler, ortak Ar-Ge çalışmaları, müşteri destek birimi, sosyal etkinlikler gibi faaliyetler müşteri memnuniyetinin sağlanmasında kullanılmaktadır.

Çimsa müşterilerinin memnuniyet düzeyi, bağımsız kuruluşlar tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen Müşteri Bağlılığı anketleri ile ölçülmekte, segmentlere ayrılmakta, sonuçlara göre aksiyonlar alınmaktadır. 2013 yılında %75 olarak ölçülen müşteri bağlılığı, 2015 yılında %83’e yükselmiştir.

Sürdürülebilirlik yaklaşımı ve kalite politikası doğrultusunda, yerel ve uluslararası standartlara uygun, yüksek güvenilirlik ve kalitede üretim yaparak, müşterilerin kullanımına zamanında sunmak Çimsa ürün sorumluluğu anlayışının temelini oluşturmaktadır. Müşteri ve son kullanıcıların, ürünlerin etkilerine doğrudan maruz kalması sebebiyle, ürünler hakkında detaylı olarak bilgilendirilmeleri ürün sorumluluğunun önemli bir parçasıdır. Bu amaçla Çimsa, müşteriler ve son kullanıcılara yönelik olarak ürün bilgilendirme çalışmaları yapmakta ve eğitimler düzenlemektedir. Diğer taraftan bütün Çimsa ürünlerin, yasalarda belirtilen normlara uygun olarak MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) dokümanları bulunmakta olup, müşterilere sunulmaktadır. Torbalı ürünlerin ambalajlarında da yine ürünler hakkında bilgi içeren etiketler yer almaktadır. Raporlama döneminde Çimsa ürünlerinin etiketlenmesi konusunda yasalara aykırı bir durum yaşanmamış; ürünlerin sunulma koşullarına yönelik yasal düzenlemelere uyumsuzluk vakası oluşmamış, herhangi bir ceza ya da yaptırım uygulanmamıştır.

Müşteri bilgilerinin gizliliği de Çimsa’nın müşterilerine karşı sorumlulukları arasında yer almaktadır. Raporlama döneminde müşteri bilgilerinin gizliliğinin ihlaline yönelik hiçbir şikayet alınmamıştır.

ÇALIŞMA ORTAMI

Çalışanlarına, mutlu, güvenli ve motive edici bir iş ortamı sunan Çimsa, çalışan haklarının korunup gözetildiği, yeteneklerin geliştirildiği, ayrımcılığın yaşanmadığı, iş sağlığı ve güvenliği konularında en iyi standartların uygulandığı, adil ve eşitlikçi bir iş yeri olma hedefiyle hareket etmektedir.

Çimsa İnsan Kaynakları uygulamaları, her kademede liderlik özelliklerinin, çalışanların bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesini, organizasyonel iklimin düzenli olarak ölçülmesini, şirket stratejilerini destekleyecek organizasyon ve insan kaynakları altyapısının kurulmasını hedeflemektedir.

Çimsa'nın Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları Vizyon ve Misyonu

2007 yılından bu yana düzenlenmekte olan organizasyonel iklim çalıştayları ve sene sonu açık paylaşım toplantılarında çalışanların beklenti ve düşünceleri öğrenilmekte ve değerlendirilmektedir. Organizasyonel ihtiyaçlar ve çalışan beklentileri doğrultusunda İnsan Kaynakları yönetmelik ve prosedürleri sürekli olarak gözden geçirilmekte ve gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

YETENEK YÖNETİMİ VE MESLEKİ GELİŞİM

Çimsa, çalışanlarının yetenek ve becerilerinin güçlendirilmesi amacıyla bir dizi şirket içi eğitim ve öğretim programı hayata geçirmektedir. Bu programlar, tanımlanmış prosedür ve politikalar çerçevesinde ve çalışan ihtiyaçlarına göre düzenlenmektedir.

Yüksek potansiyelli çalışanlar için Sabancı Holding tarafından organize edilen gelişim programları her yıl düzenli olarak uygulanırken Çimsa bünyesinde üst yönetimden mavi yakaya kadar tüm çalışanlara yönelik eğitim ve gelişim programları hayata geçirilerek insan gücünün yetkinliği artırılmaktadır. Çalışanlar, mesleki bilgi gelişimi eğitimlerinin yanı sıra yönetim yetkinlikleri gelişim programlarından, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinden, yabancı dil ve kişisel gelişim eğitimlerinden yararlanabilmektedirler. 2015 yılında, beyaz yaka çalışanlara 23.053 kişi*saat, mavi yaka çalışanlara 42.985 kişi*saat olmak üzere toplam 66.038 kişi*saat çalışan eğitimi verilmiştir.

Yönetim yetkinlikleri gelişim programları kapsamında hayata geçirilen Çimsa Yönetim Yolu Gelişim Programı ile Çimsa’da orta kademe yönetici olarak görev alan çalışanların; güçlü yönleri hakkında farkındalık kazanmalarının sağlanması ve liderlik becerilerini güçlendirmesi hedeflenmektedir. Program, birbiri üzerine inşa edilen altı farklı eğitimden, katılımcıların güçlü yönlerini belirlemeye yönelik envanter uygulamalarından ve bireysel geribildirim çalışmalarından oluşmaktadır. 6 ay süre ile devam eden gelişim programına 2015 yılında tamamlanan 5 eğitim grubu ile toplam 79 çalışan katılım sağlamıştır.

“Yeni Çimsalılar” gelişim programı ile Çimsa’da çalışmaya başlayan üniversiteden yeni mezun çalışanların kendi bilgi ve becerilerinin farkına varmaları, kendilerine, şirkete ve ülkemize en fazla fayda sağlayabilecekleri alanlarda uzmanlaşmaları sağlanmaktadır. Program, işgücü verimliliğini yüksek ve sürdürülebilir kılmak amacıyla hayata geçirilmiştir. 2015 yılında, proje kapsamında 8.000'e yakın başvuru alınmış ve organizasyon ihtiyaçları doğrultusunda 14 Yeni Çimsalı işe alınmıştır.

Kutup Yıldızı uygulaması ile işe yeni alınan çalışanların organizasyona hızlı uyumu ve etkin rehberlik süreci sayesinde şirketi doğru tanımaları, ihtiyaç duydukları bilgiye doğru, etkili ve kesin bir biçimde erişmeleri sağlanmaktadır. Uygulama kapsamında, çalışanlarımız arasından gönüllü olan kişiler işe yeni başlayan çalışanlarımıza oryantasyon süresi boyunca her konuda yardımcı olmaktadır.

Yeni Mezun alımları sonrasında Çimento’nun üretim, bakım, kalite, çevre v.b. teknik konularda yetiştirilecek mühendislere Yeni Çimsalı Programı ile birlikte Süreç İyileştirme Mühendisliği Programı uygulanmakta ve çimentonun tüm süreci anlatılmaktadır. 1 yıl boyunca süren eğitimlerde, hammadenin fabrika girişinden, çimentonun çıkışına kadar tüm süreç anlatılmakta, Çevre, kalite, İSG eğitimleri’de detaylı şekilde verilmektedir. 2014-2015 döneminde, toplam 4.760 kişi*saat gerçekleşene Süreç İyileştirme Mühendisliği Gelişim Programı ile 10 yeni mezun Çimento Mühendisi olarak yetiştirilmiştir.

Çimsa, kurum için nitelikli işgücü yetiştirmek, yerel istihdamı desteklemek, sektörel mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırmak ve istihdam oranını artırmak amacıyla İşbaşı Eğitim Programı kapsamında, mesleki eğitim, sertifika ve yeterliliği bulunan ancak mesleki tecrübesi olmayan adaylara iş imkanı sağlamaktadır. İŞKUR işbirliği ile yürütülen program ile kursiyerlerin iş ve üretim süreçlerini bizzat görmeleri ve işbaşında deneyim kazanmaları sağlanmaktadır. 2015 yılında işbaşında eğitim programına başlayan 38 adaydan 8’i işe alınmıştır.

Çimsa Gelişim Programları

 • Çimsa Yönetim Yolu Gelişim Programı (Orta Kademe Yöneticiler Gelişim Programı)
 • Ekip Lideri ve Bakım Teknik Uzmanı Gelişim Programı
 • Süreç İyileştirme Mühendisliği Gelişim Programı
 • Yeni Çimsalılar Gelişim Programı
 • Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Gelişim Programı
 • Mavi Yaka Çalışanlar Temel Yetkinlik Eğitimleri

Mesleki Bilgi Gelişim Eğitim Grupları

 • Bilgi Teknolojileri Eğitimleri
 • Çevre ve Sürdürülebilirlik Eğitimleri
 • Finans, Muhasebe ve Vergi Eğitimleri
 • Kalite Eğitimleri
 • Dış Ticaret Eğitimleri
 • Bakım Eğitimleri
 • Otomasyon Eğitimleri
 • Proses Eğitimleri
 • Satış ve Pazarlama Eğitimleri
 • Enerji Yönetimi Eğitimleri
 • Yalın Üretim Teknikleri Eğitimleri
 • Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Bireysel Performans Yönetim Sistemi

Çimsa’da beyaz yakalı çalışanlar, bireysel performans yönetim sistemi kapsamında değerlendirilmektedir. Hedefler, her yılsonunda değerlendirilerek sonuçlar bireysel gelişim planlarına yansıtılmaktadır. Mühendis, uzman ve üzeri düzeydeki çalışanlar için her yıl Organizasyonel Başarı Planı yapılmakta olup, yedekleme planları oluşturulmaktadır. Çalışanlar için kişisel gelişim planları oluşturulmakta ve takip edilmektedir. Mavi yakalı çalışanlara yönelik olarak da performans değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Raporlama döneminde, beyaz yaka ve mavi yaka tüm Çimsa çalışanları, performans değerlendirmesine tabi tutularak geri bildirim verilmiştir.

İNSAN HAKLARI

Çalışma ortamında insan haklarının korunup yüceltilmesi iş yapma kültürünün bir parçasıdır. Bu doğrultuda Çimsa imzacısı bulunduğu UN Global Compact ilkelerini, ilgili ILO deklarasyonları ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin hükümlerini destekler. Şirket bünyesinde insan hakları yönetimi iş etiği ve insan kaynakları süreçlerinin koordineli biçimde idare edilmesiyle gerçekleştirilmektedir. Şirket çalışanlarının insan hakları konusunda bilgi düzeyini artırmak için raporlama döneminde 990 çalışanın katılımıyla toplam 495 kişi*saat eğitim gerçekleştirilmiştir.

Çimsa’da insan kaynakları süreç ve uygulamalarında, objektif ve sistematik bir yaklaşımla hareket edilmekte, çalışanların performansı eşit şartlar altında ölçülmekte ve adil bir şekilde değerlendirilmektedir. Yaş, cinsiyet, din, etnik köken ya da diğer kişisel nitelikler nedeniyle ayrımcılık ya da farklı bir muamele yapılmaksızın tüm çalışanlara eşit olanaklar sunulmaktadır. Ayrımcılık ve çalışan hakları ile ilgili tüm konular Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları Birimi, SA-Etik Kural Danışmanı ve Disiplin Komitesi tarafından takip edilmektedir.

Çimsa, faaliyetleri kapsamında zorla ve zorunlu çalıştırma, çocuk istihdamı gibi uygulara izin vermemekte, tedarikçi firmalardan da operasyonları dahilinde bu ilkelere uyumlu hareket etmeleri beklenmektedir. Bu konudaki uyumun garanti altına alınması adına, alt işveren firmalarıyla yapılan hizmet sözleşmeleri ve şartnamelerde çalışma ilkeleri açıkça düzenlenmekte ve tedarikçi ziyaretleriyle denetlenmektedir. Raporlama döneminde mevcut ve yeni tüm tedarikçilerimiz işgücü ve insan hakları kriterlerine göre denetlenmiş, her hangi bir olumsuz vakaya rastlanmamıştır. Yıl içinde işgücü kriterleriyle ilgili olarak İşkur kanalıyla şirkete, 2 adet şikayet ulaşmıştır. İşkur değerlendirmesinin sonucu Çimsa lehine sonuçlanmıştır.

Çimsa, çalışanların şirket yönetimiyle ilişkilerinde sağlıklı bir yapı çerçevesinde temsil edilmesine önem vermekte, bu doğrultuda toplu sözleşme ve örgütlenme haklarını özgürce kullanabilmelerini sağlamaktadır. Mavi yakalı 555 Çimsa çalışanının tamamı toplu iş sözleşmesi kapsamındadır. Tüm çalışanlarda sendikalılık oranı ise %56’dır. İşyerinde barışı sürekli kılmak adına sendikalar ile güven ve diyaloğa dayalı ilişkiler kurulmakta, sendikal konular herhangi bir uyuşmazlık olmaksınız etkin biçimde yürütülmektedir.

Çimsa, tüm süreçlerde İş’te Eşitlik ilkesi çerçevesinde hareket etmekte, bu doğrultuda kadın ve erkek çalışanlara eşit imkanlar sunmaktadır. Aynı kademedeki emsal pozisyonda görev yapan erkek ve kadın çalışanların toplam ödül paketleri, ücret ve yan hakları İş’te Eşitlik ilkesine uygun yapılandırılmıştır. Bireysel Performans Yönetimi değerlendirmesi kadın ve erkek çalışanlar için eşit ortamlarda yapılmakta ve eşit düzeyde iş sonuçlarına yansıtılmaktadır.

Çimsa, iş hayatında kadın istihdamını ve kadın çalışanların yönetimde yer almalarını desteklemektedir. 2015 yılında işe alınan kadın sayısı 13'tür, bir önceki yıla göre işe alınan kadın sayısı % 116 arttırılmıştır. üst düzey yöneticiler arasında kadın çalışan oranı %37'dir. Çimsa, kendi operasyonlarının yanı sıra kadın istihdamını tedarikçi ve alt işveren firmalarında da desteklemektedir. 2014 yılından İş’te Eşitlik yükümlülükleri ile ilgili maddeler, tedarikçi ve alt işveren hizmet satın alma sözleşmelerine de eklenmiştir.

Çimsa, 2015 yılında, özel sektörün toplumsal cinsiyet eşitliği girişimlerini şirketler arası öğrenme süreçleriyle desteklemek, Kadının Güçlenmesi Prensiplerinin (WEPs) ülke çapında yayılımına katkı sağlamak amacıyla Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubuna katılım sağlamıştır. 2016 yılı için ise Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi İlkeleri’ni imzalayarak toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmayı ve uygulamayı taahhüt etmektedir. Kadın istihdamının önünde kısıtlar bulunduran bir sektörde faaliyet göstermesine rağmen Çimsa, bu alandaki destekleyici uygulamalarıyla sanayi kurumlarına ve erkek çalışanların çoğunlukta olduğu diğer sektörlere örnek teşkil etmektedir.

ÇALIŞANLARLA İLETİŞİM

Fabrikalarda her fonksiyondan çalışanların Genel Müdür ile bir araya gelebilmeleri için Genel Müdür Çalışan Buluşma Günleri düzenlenmiş ve her fabrikada gerçekleşmiştir. Yılda en az iki kez düzenli olarak İnsan Kaynakları tarafından fabrikalarda çalışanlarla Yüzyüze Görüşme Toplatıları yapılmaktadır. Fabrikalarda bulunan İnsan Kaynakları yapısı değiştirilerek Saha İnsan Kaynakları modeline geçilmiştir. Saha İnsan Kaynakları modeli ile, çalışanlarla her hafta düzenli olarak çalışma ortamlarında görüşmeler yapılmakta ve sorularına cevap verilmektedir. Ayrıca; çalışanlarla bir araya gelmek için toplantı, eğitim, seminer gibi organizasyonlarda araç olarak kullanılmaktadır.

Bunun yanında, çalışanların şirket ile ilgili gelişmelerden doğrudan haberdar olabilmeleri adına Posta Güvercini, Çimsa Aile Dergisi, Çimsapoint intranet sayfası, iletişim panoları kullanılmakta , haftalık IK Paylaşım bültenleri yayınlanmaktadır. Şirket içi genel bilgilendirmeler outlook üzerinden, ikpaylaşım adresinden yapılmaktadır.

Öğrenen Organizasyon

Çimsa, Öğrenen Organizasyon Uygulama Ekipleri çalışmaları ile ekip dayanışmasını ve ruhunu güçlendirmenin yanı sıra bütünsel bir bakış açısı ile sorunlara kalıcı çözümler getirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenen organizasyon çalışmaları kapsamında, farklı kademelerde görev alan çalışanlardan oluşan ekipler iş süreçlerini iyileştirecek projeler hayata geçirmektedir. Ekipler, çalışmalarını Beş Disiplin felsefesinde tanımlanan ilkeler doğrultusunda yürütmektedir.

Beş Disiplin Felsefesi

 • Paylaşılan Vizyon: Ortak bir vizyon, hedef etrafında kenetlenmektir.
 • Takım Halinde Öğrenme: Sosyal ilişki ağlarını genişleterek, nitelikli konuşma, resmin bütününü görme, ortak hedefler geliştirme becerilerinin pratiğini yaparak, kişisel farklılıkları takımı zenginleştirici ve güçlendirici bir unsur olarak kabul ederek bireysel sonuçlardan çok daha fazlasını takım olarak gerçekleştirebilmektir.
 • Sistem Düşüncesi: Resmin bütününü görebilmek, yan etkisi yüksek çabuk çözümler yerine kök nedenlere ve kaldıraç gücü yüksek aksiyonlara odaklanmaktır.
 • Düşünsel Modeller: Hayata bakışımızın, varsayım ve inanışlarımızın ilişkilerimiz, karar ve eylemlerimiz üzerindeki etkilerini görebilmek ve bunlar üzerine konuşabilmektir.
 • Kişisel Yetkinlik: Kişisel bir vizyona sahip olmak ve buna ulaşmak için kendini sürekli geliştirmektir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Çimsa, iş sağlığı ve güvenliği konusunu yasal gerekliliklerin ötesinde bir yaklaşımla yönetmektedir. Sektördeki politika ve uygulamalara paralel biçimde kurumsal standartları sürekli iyileştiren, gelişim alanlarını belirleyen ve sürekli takip sistematiğini uygulayan bir anlayış benimsemektedir. Çalışanların ve alt işveren çalışanlarının bilgilendirilmesi, mevzuattaki değişikliklerin etkin iletişimle paylaşılması, İSG hedeflerinin şirket ve çalışan hedeflerinde sürekli yer alması, anahtar performans göstergeleri gibi uygulamalarla iş sağlığı ve güvenliğinin içselleştirilmesi ve şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktadır.

İSG yönetimine yönelik operasyonel sorumluluk en üst düzey yönetim seviyesinde temsil edilmektedir.
Çimsa fabrikalarının ve hazır beton tesislerinin tamamı OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği sistem belgesine sahip olup, yönetim sistemi eğitim, bilgilendirme, denetim ve iyileştirme çalışmaları ile sürekli desteklenmektedir. İSG komitelerinin yapısı, çalışan temsilcisi, İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimi atamaları, risk analizi, yangın tatbikatı, acil durum eylem planı konuları yasal düzenlemelere uygun olarak yönetilmektedir.

İSG hedefleri ve performans sonuçları periyodik olarak takip edilmekte ve İSG komitelerinde gündem olarak değerlendirilmektedir. Çimsa’da 7 İSG komitesinde 14’ü çalışan temsilcisi olmak üzere 108 üye görev almaktadır. Çalışan sağlığına ve güvenliğine verilen önem gereği, sendikalarla imzalanan toplu sözleşmeler iş sağlığı ve güvenliği konularını kapsamaktadır. Koruyucu önlemler, hastalık ve kazaların raporlanması, takip edilecek iş güvenliği kuralları toplu sözleşmeler kapsamında düzenlenmektedir.

Çimsa, çalışanlarının ve alt işveren çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine yönelik bilgi ve bilinç düzeyini artırmak amacıyla eğitim faaliyetleri organize etmektedir. Bu kapsamda raporlama döneminde, Çimsa çalışanlarına 34.130 kişi*saat, alt işveren çalışanlarına 30.231 kişi*saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiştir.

Çimsa, her yıl toplam kaza sayısını %50 azaltarak 2020 yılına gelindiğinde “0” kaza hedefine ulaşmayı ve bunu sürdürülebilir kılmayı, çalışan bilincinin artırılmasını, çalışan sağlığının korunmasını hedeflemektedir. İSG hedeflerine ulaşmada en önemli araç sistemli saha denetimleri, ramakkalalar ve diğer alan sorumluların kendi alan denetimleri uygulamalarıdır. Bunun yanında, yıllık iç denetimler, belge alınan kuruluşların dış denetimleri, Sabancı Holding sigorta dış denetimleri ile İSG performansı sürekli olarak izlenmektedir. İzlemeler sonucunda tespit edilen sapmalara yönelik iyileştirme aksiyonları en kısa zamanda hayata geçirilmektedir.

Çimsa, İSG hedeflerine ulaşmak amacıyla bir dizi uygulama yürütmektedir. Uzun yıllardır devam eden köklü uygulamaların yanı sıra hayata geçirilen yeni uygulamalar ile İSG kültürü sürekli desteklenmektedir.

Yapılan kaza analizleri sonucu raporlama döneminde çimento üretimi sürecinde çarpma, kesik, metal parça sıçraması gibi yaralanma nedenlerinin tekrar ettiğini görerek bir daha yaşanmaması amacıyla tedbirler alınmıştır. Hazır beton sürecinde ise trafik kazaları ön plana çıkmaktadır. 2015 yılında hazır beton operasyonları adına 5.799.128 km sefer gerçekleştirilirken 37 kaza gerçekleşmiş, bunun 9’unda yaralanma gerçekleşmiştir. Kazaların büyük bölümü kör noktada bulunan araca çarpma şeklinde gerçekleştiğinden bu tür kazaları önlemek için ek kör nokta uyarıcıları takılması, eksik aynaların tamamlanması ve şoförlere bilgilendirme eğitimleri verilmesi gibi uygulamalar yapılmıştır.

Alan Sorumluluğu, 2008 yılından bu yana tüm lokasyonlarda uygulanmakta olan bir İSG uygulamasıdır. Mühendis veya uzmanlar sahayı bölerek kişilerin yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemektedir. Sorumlu olunan alanlarda ortam risklerinin kontrol edilerek gerekli önlemlerin alınması esastır.

İSG Veri Tabanı, 2012 yılında tüm çalışanların İSG bilgilerinden faydalanabilmesi amacıyla elektronik ortamda oluşturulmuştur. Veri tabanı, şirketin tüm İSG varlığını içerecek şekilde dizayn edilmiştir.

Davranış Denetimleri, yönetim takımının 2-3 kişilik denetim ekipleri halinde sahadaki çalışmaları denetlemesini, kural dışı çalışma ya da çalışma ortamında bir tehlike olduğunda tedbir almalarını öngören bir uygulamadır. Denetim ekiplerinin sayısı fabrika büyüklüğüne göre belirlenmektedir.

İSG Karne Uygulaması, 2010 yılında tüm fabrikalarda pilot çalışmalarla başlatılan bir uygulamadır. Bu kapsamda, kişisel iş güvenliği performansı karne ile takip edilmektedir.

Yeşil ve Güvenli Tesisler Projesi & “Dikkat! Bilinçli Çalışan” Yaklaşımı ile Çimsa müşteride değer yaratan, çevre ve yasal mevzuatlara uyumlu, doğaya saygılı, standartların belirlediği değerlerin üzerinde hedeflere ulaşan, trafik kurallarına uyan, çevre ve İSG konularında örnek davranış sergileyen ve bunu sürdürülebilir kılan hazır beton tesisi çalışanları oluşturmayı hedeflemektedir. İş kazalarının azaltılmasını, risklerin bertaraf edilmesini amaçlayan proje kapsamında, tüm tesislerde yılda 6 kez denetim uygulaması gerçekleştirilmekte ve sonuçlar değerlendirilerek riskli durumlara yönelik Düzenleyici Önleyici Faaliyetler (DÖF) hayata geçirilmektedir. Raporlama döneminde, “İş Güvenliği”, “Trafik”, “Çevre” ve “Şantiye” başlıkları altında, tüm hazır beton tesisleri toplam 160 kez denetlenmiştir. Bu denetlemeler sonucunda Karaman Tesisi birincilik, Anbar Tesisi ikincilik, Silifke Tesisi üçüncülük ödülü almış, bir yıl boyunca “Yeşil Güvenli Tesis” ve “Dikkat Bilinçli Çalışan” flamasını taşımaya hak kazanmışlardır.

Bu uygulamaların yanında, EKED (Etiketle-Kilitle-Emniyete Al-Dene) gibi operasyonel kontrol mekanizmaları tüm tesis sahalarında geliştirilmektedir. Ayrıca, fabrikalar bünyesinde yürütülen “İşten Önce BEKİR”, “Ayın İş Güvenlikçisi”, “İşletme Ev Sahipliği İlkesi” gibi yerel uygulamalarla İSG konusu içselleştirilmektedir.

Raporlama döneminde, “İş Güvenliği”, “Trafik”, “Çevre” ve “Şantiye” başlıkları altında, tüm hazır beton tesisleri toplam 160 kez denetlenmiştir.

İKLİM VE ENERJİ

Günümüzün en önde gelen küresel sorunları arasında belki de en başta yer alan iklim değişikliğinin temel nedenleri arasında enerji tüketimi kaynaklı emisyonlar yer almaktadır. Bu durum enerji yoğun iş süreçleri barındıran çimento sektörünü iklim değişikliği konusunda daha etkin çalışmaya yönlendirmektedir. Küresel İklim Değişikliği ile mücadele çalışmalarının ana konusu olan karbondioksit gazı azaltım beklentisi sektöre ciddi bir sorumluluk getirmektedir. Tüm fabrikalarda iklim değişikliği ile mücadele konusunda yapılması gereken çalışmalar kademeli olarak devreye girmektedir. Çimsa, ülke çimento sektörünün emisyon ve karbondioksit konularındaki ilgili kanun, yönetmelik, tebliğ ve taahhütlere uyumunu sağlayabilmek için Çimento Sürdürülebilirlik Girişimindeki (CSI) teknik bilgi kaynaklarından da destek alarak, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) çatısı altında diğer kurumlar ile birlikte çalışmalarına devam etmektedir.

Enerji, çimento üretiminde en kritik girdiyi oluşturmaktadır. Dolayısıyla hem büyük bir maliyet hem de emisyonlara önemli bir kaynak olma özelliği taşır.
Bu nedenle Çimsa üretim tesislerinde enerji yönetiminin etkinliği büyük bir önem taşır. Üretim süreçlerinde enerji tüketim noktaları uzmanlar tarafından sürekli takip edilip, optimize edilir. Elde edilen performans periyodik raporlarla üst yönetime bildirilerek enerji yönetimi strateji belirleme süreci desteklenir. Enerji tüketimi risk modelinin bir unsuru olarak da kabul edilerek bu bağlamda da incelenir.

Enerji yönetimi kapsamında ana hedef, atık gaz ısısından enerji geri kazanımı, iş süreçlerinin yeniden tasarımına ve daha verimli ekipmanların kullanılmasına yönelik projeler üreterek verimliliğin artırılması ve alternatif yakıt kaynaklarını en geniş ölçüde kullanarak enerji tüketiminden doğan sera gazı emisyonlarının azaltılmasıdır. Alternatif yakıtlar kalorifik değeri olan atık malzemelerdir. Dolayısıyla alternatif yakıt kullanımı aynı zamanda diğer endüstrilerin atık yönetimi sürecine de destek olmakta, atıklardan doğan çevresel etkilerin de minimize edilmesini sağlamaktadır. Bu sayede, geri dönüşümü mümkün olmayan atıklar için, atık hiyerarşisinde en önemli atık yönetimi metodu olan enerji geri kazanımı sağlanmaktadır.

Çimento üretimi sürecinde, en önemli iki karbondioksit kaynağı hammaddenin dekarbonizasyon sürecinden ve yakıtların yanmasından oluşan kaynaklardır. Alternatif yakıt kullanımı, alternatif hammadde ve doğal katkı oranlarının arttırılması, termal ve elektrik enerji verimliliğinin sağlanması sektörde Karbondioksit emisyonlarının azaltılmasına neden olan en önemli kaldıraçlardır.

ALTERNATİF YAKIT KULLANIMI

2015 yılında Çimsa operasyonlarında kullanılan toplam enerji miktarı 15.557 TJ düzeyindedir. Bu tüketimin 2.332 TJ’lük kısmı elektrik enerjisi, 864 TJ’lük kısmı ise alternatif yakıttan kaynaklanan enerjiyle gerçekleştirilmiştir. Yıl içinde toplam konvansiyonel yakıt tüketim oranı geçmiş yıla kıyasla düşüş gösterirken, alternatif yakıt kullanım oranı da %7,11’den %7,79’a yükselerek, artış göstermiştir. Alternatif yakıt oranının artırılması, petrokok, kömür, doğalgaz, fuel oil gibi konvansiyonel yakıtların kullanımının azaltılması hedeflenmektedir. Enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik elde edilen başarılı performansta atık gaz ısısından elektrik enerjisi geri kazanımıyla sağlanan tasarrufun da önemli bir payı bulunmaktadır.

Alternatif yakıt kullanımında Eskişehir fabrikamız önemli bir örnektir. 2015 yılında Eskişehir Fabrikası 2. fırınında 18,2 futbol sahası hacminde, 47,600 ton atık yakılarak, ısıl enerjinin önemli bir bölümü atıklardan karşılanmıştır. 2014 yılı Türkiye çimento sektörü ikincil yakıt ortalaması yüzde 3,7 iken, Eskişehir fabrikasında elde edilen bu başarı Çimsa’nın sektördeki öncülüğünü göstermektedir.

ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI

Çimento sektöründe alternatif hammadde kullanımı iki şekilde gerçekleşmektedir. Birincisi alternatif hammaddenin çimento üretiminde yarı mamül olan klinkerin üretimi aşamasında doğal hammaddelerin yerine ikincisi ise çimento üretiminde, klinkere belirli oranlar ile katılan doğal katkı malzemelerinin yanısıra, çimento kalite normlarını bozmadan, alternatif hammaddenin kullanılmasıdır. Alternatif hammaddeler ve katkı malzemeleri, doğal veya çoğunluğu diğer endüstrilerin atık ya da yan ürünleri olan çeşitli malzemelerdir. Alternatif hammadde kullanım oranı, Dünya Sürdürülebilirlik İş Konseyi (WBCSD) Çimento Sürdürülebilirlik Girişiminin (CSI) metodolojisi kullanılarak hesaplanmaktadır.

SERA GAZI EMİSYONLARI

Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik performansın geliştirilmesinde üretim ve proses süreçlerinin etkili takip ve kontrolü önemli bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda Çimsa, yasal düzenlemelere de uygun olarak faaliyet süreçlerinde oluşan sera gazı emisyonlarını hesaplayarak yıllık raporlarını hazırlayıp, CSI’ın GNR Veritaban'ına iletmektedir.Sera gazı hesaplamalarında Dünya Sürdürülebilirlik Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi'nin (CSI) metodolojisi dikkate alınarak, takip edilmektedir.

Çimsa, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası yatırım kamuoyunun geliştirdiği bir inisiyatif olan Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) de katılmaktadır. Bu kapsamda Çimsa, her yıl iklim değişikliğiyle mücadele uygulamaları ve elde edilen performansını, CDP İklim Değişikliği raporunda sunmaktadır. Raporlama döneminde Çimsa CDP değerlendirmesinden 93C puanı elde etmiştir.

Çimsa gerçekleştirdiği emisyon hesaplama çalışmalarını doğrudan (kapsam 1), dolaylı (kapsam 2) ve kurum dışında gerçekleşen (kapsam 3) sera gazı emisyonları olmak üzere 3 kapsamda gerçekleştirmektedir.

DÖNER FIRIN EMİSYONLARI

Çimsa üretim süreçlerinde sera gazı emisyonlarının yanında döner fırın toz ve gaz emisyonları da oluşmaktadır. Bu emisyonlar, hem sürekli ölçüm sistemleri ile takip edilmekte, hem de ilgili yönetmelikler kapsamında belirlenen periyotlarda akredite laboratuvarlar tarafından ölçülerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na raporlanmaktadır. Emisyon konsantrasyon değerlerimiz, yönetmelikte belirtilen sınır değerlerin altında kalıp, aşmamakla birlikte, hedefler sağlanmıştır.

TOZ EMİSYONU

Çimento sektöründe gerçekleşen en belirgin emisyon türlerinden biri toz emisyonudur. Çimsa üretim tesislerinde gerçekleştirdiği sulama, torbalı filtrasyon, kapalı hammadde stokholü gibi uygulamalarla toz emisyonlarının azaltılması sağlamaktadır. Fabrikalarımızda yapılan iyileştirmeler ile her yıl bir önceki yıla göre toz emisyonlarımızı azaltarak çevresel etkilerimizi azaltıyoruz.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Enerjinin verimli olarak kullanılması, İklim Değişikliği ile mücadelede önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu nedenle, çimento üretim süreçlerinde bulunan kırma, yanma, ve öğütme tesislerinde daha az enerji tüketen verimli ekipmanlar kullanılması, proses optimizasyonları ve enerji geri kazanım yatırımları ile enerji azaltımları sağlanmaktadır.

2015 yılında Çimsa Mersin fabrikasında atık gaz ısısından geri kazanılan elektrik enerjisi miktarı 2014 yılına göre % 3,3 oranında artarak 173.035 GJ değerine yükselmiştir. Bu kazanım sayesinde, 2015 yılında 22.680 ton CO2 tasarrufu yapılmıştır.

Niğde Fabrikası Güneş Enerjisi Projesi

Çimsa Niğde Fabrikası, 2015 yılında gerçekleştirdiği döner fırın revizyonu sırasında, sıcak su elde etmek için kullanılacak enerjiden tasarruf etmek ve karbon salınımını azaltmak amacıyla Güneş Enerjisi Projesi’ni hayata geçirmiştir. Projeyle 90 ton fuel oil tasarrufu sağlanarak 281 ton CO2 sera gazı emisyonu azaltılmıştır.

ÇEVRE YÖNETİMİ

Çevre yönetimi Çimsa faaliyetleri içinde tüm süreçlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Risk ve fırsat odaklı bir yaklaşımla üst yönetim tarafından risk yönetimi çıktılarıyla da birlikte değerlendirilerek belirlenen stratejik yönelimler, çevre yönetimi tarafından süreli ve objektif hedeflere dönüştürülür. Çevre Politikası ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi doğrultusunda belirlenmiş süreçler takip edilerek uygulamalara dönüştürülür. Çimsa bünyesinde kurulan Çevre Yönetim Birimi ile süreçlerin sürekli takibi ve kontrolü sağlanmaktadır. Çevre yönetimi faaliyetleri iç ve dış denetim çalışmalarına da tabidir. İç kontrol ekipleri süreç işlerliği ve işleyişin prosedürlere uygunluğunu gözden geçirirken bağımsız denetim süreciyle ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin geçerliliği onaylanır. Diğer taraftan çevre yönetim süreçleri ilgili yasal düzenlemeler uyarınca kamu kurumlarının da denetimine tabidir.

Çevre yönetiminin işlerliğinin artırılması için çalışanlara bu alanda eğitimler verilmektedir. Bu kapsamda 2015 yılında 154 çalışanın katılımıyla 631 kişi*saat çevre eğitimi gerçekleştirilmiştir.

Yasal uyum çevre yönetim çalışmalarının ön koşullarından biridir. Çevre yönetim ekipleri, tüm çevre yönetimi unsurlarında süreç ve performans bakımından yasal düzenlemelere tam uyum halinin korunması için çalışmaktadır. Takip edilen proaktif yaklaşım sonucunda raporlama döneminde çevre yasa ve düzenlemelerine uyumsuzluk hali yaşanmamış, bu kapsamda herhangi bir yasal yaptırıma ya da cezaya çarptırılmamıştır.

Çevre performansının artırılması için her yıl birçok alanda proje yatırım çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 2015 yılında 12,4 milyon TL çevre yatırımı gerçekleştirilmiştir.

SU VE ATIK SU YÖNETİMİ

Su, üretim tesislerinde temel olarak soğutma, tozsuzlaştırma ve sulama süreçlerinde kullanılmakta olup kullanılan su kaynakları kuyu ve şebeke sularıdır. Su tüketimlerini azaltmak için, kullanılan suların yeniden kullanılması uygulamaları hayata geçirilmektedir.

Örneğin Eskişehir fabrikamızda oluşan evsel nitelikli atık sularımız arıtıldıktan sonra soğutma suyu olarak yeniden kullanılmaktadır. Bu sayede hem atık su deşarjımız olmamakta hem de doğal kaynak olan su tüketimimiz azaltılmış olmaktadır. Arıtılmış suların prosesimizde yeniden kullanılabilmesi için, diğer fabrikalarımızda da çalışmalar yapılmaktadır. Diğer taraftan yağmur suları fabrika içinde bulunan yüzey suları çökeltme havuzlarında toplanıp, katı malzemeleri çöktürülerek, arıtılan su tozsuzlaştırma sürecinde kullanılmaktadır. Bu sayede tozsuzlaştırma amacı ile kullandığımız suyun tüketimlerini azaltmış bulunuyoruz.

Fabrikalarda endüstriyel kaynaklı bir atık su oluşmamakta, sadece evsel nitelikli atık su oluşmaktadır. Oluşan atık su, ilgili yönetmelikte belirtilen periyotlarda izlenmekte ve sınır değerleri sağlamaktadır. Bu bağlamda, Mersin ve Kayseri Fabrikaları’nda oluşan atık sular biyolojik atık su arıtma tesislerinde arıtılarak, çevre izinlerinin deşarj kısmında belirtilen kalite normlarına ulaştıktan sonra alıcı ortama deşarj edilmektedir. Niğde Fabrikası’ndaki evsel atık sular şehir kanalizasyonuna direkt bağlı olup, Ankara Fabrikası'nda ise atık sular fosseptikte toplandıktan sonra belediyenin arıtma sistemine gönderilmektedir.

Hazır beton sürecinde oluşan atık su da çökeltme havuzlarında fiziksel olarak arıtılıp, üretime tekrar geri verilmektedir.


Çimsa, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası yatırım kamuoyunun geliştirdiği bir inisiyatif olan Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) iklim ve su programlarına katılmaktadır.
Bu kapsamda Çimsa, iklime yönelik çalışma ve hedeflerinin yanında her yıl küresel su krizi ile mücadele uygulamaları ve hedeflerini de CDP Su raporunda sunmaktadır. Çimsa, çimento sektöründe ilk defa gri su ayakizi hesaplamalarını yaparak, CDP-Su raporunda bu hesaplamalarına yer vermiştir.

TESİSLERİMİZDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

Faaliyetlerimiz sonucu oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların yönetiminde, yasal hükümlere uyumla hazırlanmış, tesis bazında sorumluları belirlenmiş, uygulama süreçleri tasarlanmış, tasnif, kayıt ve raporlama prosedürü oluşturulmuş bir atık yönetim sistemi kurulmuş olup, atıklar bu kapsamda takip edilmektedir. Atıklar öncelikle niteliklerine uygun olarak kaynağında ayrıştırılıp kodlanır ve ilgili yönetmeliklere uygun bir şekilde depolanır. Ardından yasal hükümlerde belirtilen şekillerde geri kazanımı veya bertarafı sağlanır. Çimento tesisleri Bakanlıkça uygun görülen atıkları döner fırınlarında enerji geri kazanımı amacı ile alternatif yakıt olarak kullanabilmektedir. Tesislerimizde oluşan atıklar, geri dönüşümü mümkün olamayan atıklar ise, döner fırınlarımızda alternatif yakıt olarak kullanılmaktadır. Değilse; geri kazanım veya geri dönüşüme öncelik verilerek atıklar, bertaraf tesislerine gönderilip atık yönetimi sağlanır. Söz konusu atığın, fabrikamızda oluşup fabrika sahasından nakledilmesi, nihai vardığı noktaya kadar tüm süreçler izlenerek, ilgili yönetmelikler gereği bildirimleri yapılır.

Çimsa Fabrikalarında oluşan ambalaj atıkları kaynağında ayrı toplanmakta, diğer atıklardan ayrı depolanmakta ve lisanslı geri dönüşüm firmalarına gönderilmektedir. Ayrıca piyasaya ambalajlı olarak sürülen ürünlerimizden kaynaklanan ambalaj atıkları için yetkilendirilmiş kuruluş ile sözleşme yapılmış olup, her yıl, ilgili yönetmelikte belirtilen oranlarda geri kazanımı sağlanmaktadır. Piyasaya sürülen ambalajlar, 2015 yılında %48 oranında geri kazanılmıştır.

OCAK SAHALARI VE BİYOÇEŞİTLİLİK

Çimento üretiminin ana hammaddeleri maden sahalarından çıkarılan kireçtaşı, kil, şist gibi ürünlerdir. Çimsa üretim faaliyetlerinin gerçekleşmesi için gerekli bu ürünleri madencilik faaliyetleriyle kendisi karşılamaktadır. 2015 yılında gerçekleştirilen madencilik faaliyetleriyle 5,3 milyon ton malzeme üretilmiştir. Bu miktarın minimize edilmesi için alternatif hammadde kullanım oranının artırılması yönünde çalışmalar yürütülmektedir.

Çimsa, madencilik operasyonları nedeniyle doğal hayat üzerinde olumsuz bir etki oluşmaması, çevresel etkinin minimum düzeyde tutulabilmesi için çalışmaya öncelikle maden sahası işletmeye geçmeden önce başlamaktadır. Maden sahasının belirlenmesiyle birlikte Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecine başlanır. Bu değerlendirmeyle biyoçeşitlilik de dahil olmak üzere muhtemel tüm çevresel ve sosyal etkiler belirlenerek gerekli önlemler planlanır. Diğer taraftan maden sahası işletmeye alınmadan önce, sahanın faaliyet sonrasında nasıl rehabilite edileceğine dair Doğaya Yeniden Kazandırma Planları hazırlanır. Gerçekleştirilen tüm bu planlar, yerel yönetimler, ilgili bakanlık ve resmi kuruluşların onayıyla resmiyet kazanır. Çimsa’nın 2015 yılı itibariyle faaliyet yürüttüğü 318 ha maden sahası bulunmaktadır. 2015 itibariyle 166 ha arazinin Doğaya Yeniden Kazandırma Planı, ilgili kamu mercilerince onaylanmıştır.

Maden sahalarındaki üretim faaliyetleri, Hammadde Müdürlüğü ve çimento fabrikalarındaki hammadde grupları tarafından Maden Kanunu, Çevre Kanunu ve diğer ilgili kanun ve yönetmeliklere tam uyum çerçevesinde yürütülmektedir.

Ocaklardaki faaliyetler tamamlandıktan sonra işletme izninin alınmasından önce belirlenerek kamu mercilerince onaylanmış Doğaya Yeniden Kazandırma Planları uyarınca rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştirilir. İşletme süresince her yıl ocak rehabilitasyonu için gerekli finansal kaynağın güvence altına alınması için provizyonel karşılık ayrılmaktadır. Çimsa madencilik faaliyetlerini sürdürülebilir kılmak, ve faaliyetin tamamlandığı alanların bir an önce rehabilite edilmesi amacı ile faaliyetin tamamen sona ermesini beklemeden bu alanların ağaçlandırılması ile uygulamaları başlatmaktadır. 2013-2015 yılları arası faaliyetin tamamlandığı 17 ha maden arazisinin tümünde rehabilitasyon çalışmaları tamamlanmıştır.


Çimsa Eskişehir Fabrikası’nda Leed Sertifikalı Bina

Çimsa Eskişehir Fabrikası’nda 2015 yılında inşa edilen yemekhane binası Amerikan Yeşil Binalar Konseyi’nin gerçekleştirdiği denetim sonucunda Leeds Platin Standardı’yla sertifikalandırılmıştır.

İnşaat uygulaması sırasında birçok çevre dostu uygulama gerçekleştirilmiş, enerji, su ve malzeme verimliliğini ön plana çıkaran bir bina uygulaması gerçekleştirilmiştir. Örneğin bina yapımı sırasında ortaya çıkan hafriyat tamamen çimento üretiminde kullanılarak %100 geri dönüşüm sağlanmıştır. Eski binanın yıkımı sırasında ortaya çıkan diğer atıklar ise fabrikanın döner fırınına beslenerek bertaraf edilmiştir. Sonuç olarak %78 oranında geri dönüşüm sağlanmıştır.

Enerji ve gün ışığı modellemeleriyle %61 oranında enerji tasarrufu sağlayan bir bina inşa edilmiştir. Su verimliliğini artırmak ve şebeke suyu kullanımını minimuma indirmek için yüksek su verimli armatürler ve düşük hacimli rezervuarlar tercih edilmiştir. Böylelikle %54 şebeke suyu tasarrufu, %100 peyzaj suyu tasarrufu sağlanmıştır. İnşaat süresinde tüm ağaçların rölevesi alınarak korunması sağlanmıştır. Gün ışığı modellemeleri yapılarak inşa edilen, %86 gün ışığından yararlanan binanın içinde karbon sensörleri bulunmakta olup bina içindeki karbon oranı yükseldiğinde otomatik olarak içeriye temiz hava gönderilmektedir. Yemekhane binasında tüm mekanlar doğal ışık ve taze hava almaktadır.

%98 manzaralı bir alana oturtulan binanın malzeme seçimlerinde doğaya ve insana zarar vermeyen malzemeler tercih edilmiştir. Geri dönüşümlü malzeme kullanım oranı ise %31’dir.

TOPLUMSAL GELİŞİM

Çimsa, yarattığı ekonomik değerin yanı sıra kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle faaliyet gösterdiği toplumun refah seviyesinin yükseltilmesine de katkı sağlamaktadır. Topluma katkı çalışmalarını yıllar içerisinde daha sistemli ve kapsayıcı bir modele doğru taşıyan Çimsa, eğitim, sağlık, çevre ve kültür-sanat gibi alanlarda çalışmalar yürütmekte, hedef alanlarda faaliyet gösteren kurumları bağış ve sponsorluk yoluyla desteklemektedir. 2015 yılında Çimsa bağış çalışmalarına 0,42 Milyon TL, sosyal proje ve sponsorluk çalışmalarına ise 0.50 Milyon TL kaynak aktarmıştır.

Yaz Çocukları Projesi

Çimsa, çocukların duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimini desteklemek amacıyla Yaz Çocukları Projesi’ni yürütmektedir. Beş yıldır devam eden proje kapsamında, Niğde’de her sene farklı köylerdeki anaokullarının bakım ve onarım işlerine destek verilmektedir. Çocukların eğitim öğretim materyalleri yenilenerek daha iyi bir eğitim almaları için gereken tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır. Proje, her dönem bir psikolog, üç drama eğitmeni ve üç spor eğitmeni ile gerçekleştirilmektedir. Başlangıcından bu yana 438 çocuğa ulaşılan projenin gelecek dönemlerde fabrikaların bulunduğu diğer illere de taşınması hedeflenmektedir.

2015 yılında, Niğde Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin Çocuk Üniversitesi Bölümü işbirliği ile çocuklara “Küresel İklim Değişikliği ve Bireysel Davranışlarımız” eğitimi verilmiştir. Eğitim kapsamında çocuklar, atıkların değerlendirilmesi hakkında bilgilendirilmiş ve Niğde Üniversitesi’nde göç eden kuşların dinlenme yeri olan baraj gölünde flamingoları gözlemleyerek ekosistem hakkında bilgi edinme olanağı bulmuşlardır.

Raporlama döneminde ayrıca, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı Çevko’nun desteklediği Çimsa Yaz Çocukları Şenliği’nde çevreci kedi “Çevki” çocuklarla bir araya gelmiştir. Etkinlik sonrasında çocuklara Çevko’nun çocuk kitapları hediye edilmiştir.

“Steptember”

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı tarafından düzenlenen “Steptember” sosyal sorumluluk projesine Çimsa çalışanları gönüllü destek vermişlerdir. Cerebral Palsy ile yaşayan çocuk ve yetişkinlerin hayatlarında fark yaratmak adına çalışanlar Eylül ayı boyunca çeşitli aktiviteler ile günde 10.000 adım atmıştır. Aynı zamanda, projeye bağış toplamak için kampanyalar düzenlenmiştir.

Sağlıklı Beslenme Protokolü

Çimsa, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Sağlıklı Beslenme protokolü imzalamıştır. Çimsa’da uygulamaya geçirilmesi planlanan proje kapsamında çalışanlara eğitimler verilerek sağlık sorunları ve çözümleri konusunda farkındalık yaratılması hedeflenmektedir.

“Foça Tarihi”

Birleşmiş Milletler (BM) Bilim Eğitim ve Kültür Teşkilatı’nın (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan İyon, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı dönemlerine ait izler taşıyan Foça’nın 5 bin yıllık tarihi, Çimsa’nın katkılarıyla Ahmet Vasfi Pekin imzasıyla “Foça Tarihi” kitabında ölümsüzleştirilmiştir. Başta Foça Belediyesi olmak üzere birçok kurum ve eserin arşivlerinin araştırılmasıyla derlenen ve uzun uğraşlarla ortaya çıkan eser, Foça’nın kuruluşundan bugüne kadar olan hikayesini çarpıcı bir anlatımla ortaya koymakta ve birbirinden özel 50 fotoğraf içermektedir.

15. Uluslararası Marmara Sualtı Görüntüleme Festivali

Dünyanın ilk sualtı kulüpleri arasında bulunan Türk Balıkadamlar Spor Kulübü’nün 15. kez düzenlediği Uluslararası Marmara Sualtı Görüntüleme Festivali 2015 yılında tarihi Haydarpaşa Garı’nda Çimsa’nın desteği ile İstanbullularla buluşmuştur. On gün süren festivalde sergi, film ve multimedya gösterisi, söyleşi, seminer, atölye, panel ve sosyal sorumluluk projeleriyle yüze yakın etkinlik yer almıştır. Festival kapsamında, çocuklara yönelik gerçekleştirilen etkinliklerle deniz kültürü ve sevgisinin küçük yaşlarda kazandırılması amaçlanmıştır.

Niğdeli Çocuklara Çevre Günü Hediyesi

Çimsa, Niğde Çevre İl Müdürlüğü tarafından Dünya Çevre Günü dolayısıyla açılan resim-şiir-kompozisyon yarışmalarına katılan ve dereceye giren öğrencilere dağıtılmak üzere bisikletler hediye etmiştir. Niğde Fabrikası tarafından Niğde Çevre İl Müdürlüğü’ne 10 adet bisiklet ulaştırılmıştır.

Engelliler Haftasında Duyarlı İşbirliği

Engelliler Haftası dolayısıyla Mersin Büyükşehir Kongre Sarayı’nda düzenlenen etkinlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Çimsa işbirliği ile toplam 25 adet akülü sandalye engelli vatandaşlara teslim edilmiştir.

Üniversite Öğrencilerine Çimsa'dan Destek

Çimsa, Niğde Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümlerinde eğitim gören öğrencilerle akademik danışmanların birlikte gerçekleştirdiği bir araştırmaya, sanayi ortağı olarak destek verdi. Araştırmanın sonuçları, 20-23 Mayıs tarihlerinde Kapadokya’da gerçekleştirilen ICOCEE Uluslararası İnşaat ve Çevre Mühendisliği Konferansı’nda bir bildiriyle açıklandı.

TÜBİTAK 2209-B Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Programı tarafından destekli, Çimsa’nın sanayi ortağı olduğu çalışmayla Bor şeker fabrikası kazan altı küllerinden çimento bağlayıcılı hafif yapı elemanı üretildi. Bu deneysel ve ürüne yönelik çalışma, Çevre Mühendisliği Bölümü koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Çimsa Çalışanları, Sabancı Topluluğu 1. Kültür Sanat Festivali’nde 4 oyun sahneledi.

5-17 Haziran 2015 tarihlerinde Sabancı Center’da gerçekleştirilen Sabancı Topluluğu 1. Kültür Sanat Festivali’ne Çimsa, İSG konulu tiyatro oyunuyla katıldı. Oyunlar; Kayseri ve Niğde tiyatro ekipleri tarafından sergilendi.

Corporate Games

Çimsa çalışanları sağlıklı bir yaşamın desteklenmesi için spor faaliyetlerine katılmaya raporlama döneminde de devam etti. Bu kapsamda 2015 yılında Corporate Games İstanbul etkinliğinde, 16 çalışan, 6 branşta Çimsa’yı temsil etti.

Çimsa Yelken Takımı Çimsail Denizlerde

Çimsa çalışanlarından oluşan Çimsail Yelken Takımı 2015 yılında da hem profesyonel hem amatör yelkencilerin katıldığı birçok etkinlikte yer aldı. Corporate Games yarışmasına da katılan Çimsail, çeyrek finale yükselme başarısını gösterdi.

KETEM’den Çimsa Çalışanlarına Eğitim

Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi (KETEM) yetkilileri, raporlama döneminde Çimsa çalışanlarının kanser hastalığı konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla bir eğitim semineri gerçekleştirdi. Kanserin tanımı, belirtileri, çeşitleri ve KETEM’in sunduğu hizmetlerin aktarıldığı eğitim öncesinde, çalışanlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Çevre Bilinci Fabrikadan Evlere Taşınıyor

Çimsa çalışanlarının çevre bilinci sadece faaliyet sahalarında hayata geçirilen çalışmalarla sınırlı kalmamakta, bir yaşam tarzı haline gelmektedir. Çimsa Ankara Fabrikası çalışanları raporlama döneminde işyerlerindeki atık yönetimi ve geri dönüşüm kültürlerini evlerine taşıdılar. Çalışanlar ailelerinin de desteğini alarak evlerinde oluşan kağıt, plastik ve cam atıklarını toplayarak geri kazanılması için uzman firmalara iletmektedir.

Ağaçlandırma ve Yeşil Alan Çalışmaları

Çimsa Kayseri Fabrikası’nın yürüttüğü 2015 yılı peyzaj çalışmaları kapsamında 3.000 metrekarelik yeşil alan oluşturuldu; 8.000 ağaç fidanı tüplenerek 2016 yılı için hazır hale getirildi. Öğrenen Organizasyon Kayseri Zollu Takımı ile yapılan etkinlikte ise Ağırnas Osman Yücel İlköğretim Okulu öğrencileriyle birlikte 400 adet ağaç fidanı dikildi. 2015 yılında toplam 6.200 adet çam fidanı Sabancı Ormanı’na dikildi.

Çimsa Kayseri Fabrikası Çalışanlarından Kan Bağışı

Kan bağışı konusunda Kızılay ile uzun yıllardır işbirliği içinde bulunan Çimsa Kayseri Fabrikası çalışanları, 2015 yılında da desteğini sürdürdü. Çalışanların dikkatinin kan bağışının önemine çekildiği kampanyada 29 ünite kan bağışı yapıldı.

Çimsa Çalışanlarından Kitap Bağışı

Çimsa Kayseri Fabrikası çalışanlarının Ağırnas Osman Yücel İlköğretim Okulu öğrencileri için başlattığı kitap kampanyasıyla 600 kitap öğrencilere hediye edildi.

Engelsiz Tiyatro

Engelli amatör tiyatroculardan oluşan, İzmir merkezli Yetenekli Engelsizler tiyatro ekibinin, Hattat Karahisarı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği tiyatro gösterilerine Çimsa çalışanları da seyirci olarak katılarak destek verdi. Gösteriler sonucunda elde edilen gelirle iki engelli kişiye akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

İLETİŞİM VE YASAL UYARI

İLETİŞİM

GENEL MÜDÜRLÜK

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kısıklı Cad. No: 4, Sarkuysan - Ak İş Merkezi S Blok, Altunizade - İstanbul, Türkiye
(0216) 651 53 00
(0216) 651 05 00
(0216) 651 03 85
(0216) 651 14 15

ÇİMENTO FABRİKA VE TERMİNALLERİ

 
Mersin Fabrikası Toroslar Mah. Tekke Cad. Yenitaşkent - Mersin
(0324) 454 00 60
(0324) 454 00 75
Eskişehir Fabrikası İstanbul Karayolu 22. Km Çukurhisar - Eskişehir
(0222) 411 32 00
(0222) 411 31 31
Kayseri Fabrikası Kayseri Bünyan Yolu 35.km Bünyan - Kayseri
(0352) 712 16 07
(0352) 712 22 59
Niğde Fabrikası Hacı Sabancı Bulvarı, Niğde
(0388) 232 36 30
(0388) 232 36 34
Afyon Çimento Türk A.Ş. Güvenevler Mahallesi Fatih Cad. No:22 03040 Afyonkarahisar
(0272) 214 72 00
(0272) 214 72 09
Ankara Öğütme ve Paketleme Tesisi Karşıyaka Mah. Fırat Cad. No: 3 Lalahan - Ankara
(0312) 865 23 96
(0312) 865 23 95
Çimsa Marmara Terminali Sahil Caddesi Rota Limanı İçi Yarımca, Körfez - Kocaeli
(0262) 528 42 33
(0262) 528 42 36
Çimsa Malatya Terminali TCDD Yanı Çimento Dolum Tesisi, Battalgazi - Malatya
(0422) 841 36 77
(0422) 841 32 30

HAZIR BETON TESİSLERİ

ADANA BÖLGESİ
Çimsa - Bölge Müdürlüğü
Çimsa - Zeytinli Hazır Beton Tesisi
Adana - Mersin Yolu Üzeri 17. Km Kestel Mevkii Zeytinli, Seyhan - Adana
(0322) 441 19 01
(0322) 441 19 02
Çimsa - İncirlik Hazır Beton Tesisi Güzelevler Mah. Girne Bulvarı Bossa 2. Fabrika Yanı, Yüreğir-Adana
Çimsa - Misis Hazır Beton Tesisi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde Misis, Yüreğir - Adana
Çimsa - Osmaniye Hazır Beton Tesisi Tüysüz Beldesi Yolçatı Mevkii D - 400 Karayolu Üzeri, Toprakkale - Osmaniye
Çimsa - Kahramanmaraş Hazır Beton Tesisi Kayseri Yolu Üzeri 2. km Galericiler Sitesi Bitişiği, Kahramanmaraş
Çimsa - Kozan Hazır Beton Tesisi Kozan Organize Sanayi Bölgesi içi Kozan - Adana
MERSİN BÖLGESİ
Çimsa - Bölge Müdürlüğü
Çimsa - Yenihal Hazır Beton Tesisi
Bahçelievler Mah. 1097 Sok. No: 2 Yenihal Yolu Yalınayak Kasabası - Mersin
(0324) 235 73 14
(0324) 235 73 17
Çimsa - Tarsus Hazır Beton Tesisi Çamlıyayla Yolu, Eshab-ı Kehf Yol Kavşağı, Tarsus - Mersin
Çimsa - Silifke Hazır Beton Tesisi Kabasakallı Köyü Gökçeboyu Mevki, Silifke - Mersin
SAKARYA - ESKİŞEHİR BÖLGESİ
Çimsa - Çukurhisar Bölge Müdürlüğü Hazır Beton Tesisi Bursa yolu 20. km Çukurhisar Eskişehir
(0222) 411 32 06
(0222) 411 32 07
Çimsa - Adapazarı Hazır Beton Tesisi Orta Mah. Plevne Cad. No: 31 Sakarya
Çimsa - Afyon Hazır Beton Tesisi Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde 2. Sokak No:1 Afyonkarahisar
Çimsa - Osmaneli Hazır Beton Tesisi Camikebir Mah. Çörektepe Mevkii Osmaneli - Bilecik
Çimsa - Bilecik Hazır Beton Tesisi 1. Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde No: 3 Merkez - Bilecik
Çimsa - Eskişehir Hazır Beton Tesisi Muttalip Yolu 500. metre, Eskişehir
Çimsa - Kütahya Hazır Beton Tesisi Zafer Tepe Mahallesi Selçuklu Caddesi No: 36 Kütahya
Çimsa - Denizli Üçler Hazır Beton Tesisi Hacı Eyüpü Mah. 3125 Sok No:5 Üçler - Denizli
KAYSERİ - NİĞDE BÖLGESİ
Çimsa - Bölge Müdürlüğü
Çimsa - Başakpınar Hazır Beton Tesisi
Malatya Yolu Üzeri 10.km Başakpınar Gaziler Mevkii Talas - Kayseri
(0352) 224 67 40 (3 hat)
(0352) 224 67 44
Çimsa - Anbar Hazır Beton Tesisi Ankara Karayolu Üzeri, Anbar Mevkii Bölge Trafik Arkası, Kayseri
Çimsa - Nevşehir Hazır Beton Tesisi Niğde Yolu Üzeri 7. km Göre - Nevşehir
Çimsa - Aksaray Hazır Beton Tesisi Organize Sanayi Bölgesi, Aksaray
Çimsa - Karaman Hazır Beton Tesisi Organize Sanayi Bölgesi, Karaman
Çimsa - Ereğli Hazır Beton Tesisi Konya Yolu Üzeri 3. km Ereğli - Konya
Çimsa - Tufanbeyli Hazır Beton Tesisi Tufanbeyli Termik Santral Proje Sahası, Taşpınar Kapısı Girişi, Tufanbeyli-Adana

YURT DIŞI TERMİNALLER

 
Almanya - Cimsa Cement Sales North GmbH Nesserlander Strasse, 5 Emden Almanya 26721
00 49 40 70 20 93 14
00 49 70 20 93 20/22
Italya - Cimsa Adriatico S.R.L. Riva Cadamosto, 8 – 34147 Trieste - Italya
00 39 040 2820918
Ispanya - Cimsa Cementos Espana S.A.U. Carretera de la Esclusa S/N, Darsena del Batan Notre, 41011 Puerto de Sevilla - Ispanya
00 34 95 427 50 68
00 34 95 427 19 36
Puerto De Alicante (Prolongación sur) Muelle 21 - Parcela 1 03008 Alicante - Ispanya
00 34 965 107 707
00 34 965 286 628
KKTC - Çimsa Cement Free Zone Ltd. Serbest Liman, Gazi Magosa - KKTC
00 90 392 365 49 80
00 90 392 365 49 81
Romanya - Cimsarom Marketing Distribute SRL BdMamaia, Ofice Nr 5, Nr 251 Et 4, Constanta - Romanya
00 40 241 585 333
00 40 241 585 333
Rusya - OOO Cimsa Rus CTK Trading Company Limited Malozemelskaya Str, No: 16, 353900 Novorossiysk - Rusya
00 7 918 66 49 344

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

Çimsa Sürdürülebilirlik Raporu ile ilgili bilgi için;

Gürol Özer
Genel Müdür Yardımcısı, Çimento Operasyon ve Yatırımlar

İsmail Boz
Çevre, Alternatif Yakıt ve Alternatif Hammadde Direktörü

Burcu Türkay
Kurumsal İletişim

00 90 216 554 71 00
00 90 216 651 14 15
surdurulebilirlik@cimsa.com.tr
www.cimsadasurdurulebilirlik.org

Sürdürülebilirlik ve Raporlama Danışmanı
Kıymet-i Harbiye

+90 (212) 279 13 13
www.kiymetiharbiye.com

YASAL UYARI

Sürdürülebilirlik Raporu (Rapor), Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. (Çimsa) tarafından GRI (Global Reporting Initiative) raporlama ilkeleri kapsamında hazırlanmıştır.

Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler, Çimsa tarafından temin edilmiş olmakla birlikte, Çimsa söz konusu bilgi ve görüşler için bunların eksiksiz ve doğrulanmış olduğu hususunda bir taahhüt ve/veya garanti vermemektedir. Rapor sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir yatırım kararı için temel oluşturmaz; yatırımcıları, verecekleri kararlarda yönlendirme amacı taşımaz. Bu raporda yer alan bilgiler, Çimsa hisselerinin satışına ilişkin herhangi bir teklif, teklif parçası ya da bu tür bir satış sürecine davet teşkil etmez ve bu raporun yayımlanması ile bu tür bir yasal ilişki kurulmuş sayılmaz.

Bu raporun hazırlanma zamanı itibariyle, raporda yer alan tüm bilgiler ve ilişkili belgelerin doğru olduğuna inanılmakta olup; bilgiler iyi niyetle açıklanmıştır ve güvenilir kaynaklara dayanmaktadır. Ancak Çimsa bu bilgilere ilişkin herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

Rapor, şirket hakkında bilgi ve analizlerin yanı sıra, Çimsa Yönetimi’nin gelecekte olmasını öngördüğü olaylar doğrultusunda, ileriye yönelik beklentilerini içeren görüşlerini de yansıtmaktadır. Raporda verilen bilgilerin ve analizlerin doğruluğu ve beklentilerin gerçeğe uygun olduğuna inanılmasına rağmen, öngörülerin altında yatan faktörlerin değişmesine bağlı olarak, geleceğe yönelik sonuçlar burada verilen öngörülerden sapma gösterebilir.

Bu çerçevede, Çimsa, bağlantılı şirketleri, iştirakleri, hâkim şirket/ holding ile sayılanların yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, danışmanları ve çalışanları veya diğer ilgili şahıslar, bu Rapor kapsamında açıklanan herhangi bir bilgi, bunların kullanımı veya bu Rapor’da yer alan bilgilere dayanan veya bu Rapor’da yer almayan hususlar neticesinde doğrudan veya dolaylı olarak uğranılabilecek kayıp ve zararlardan sorumlu tutulamaz.

Bu raporun içeriği Çimsa’nın açık yazılı onayı olmadan kopyalanamaz, değiştirilemez ya da dağıtılamaz. Çimsa’nın her türlü hakkı mahfuzdur.

ÇİMSA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK WEB SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI VE YASAL UYARI

Sayın Kullanıcı, www.cimsadasurdurulebilirlik.org adresli web sitemize hoş geldiniz.

Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. (ÇİMSA) olarak yayınladığımız bu web sitesi; ticari olmayan şekilde, sürdürülebilirlik konusu ve ÇİMSA’nın sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında bilgi sağlama ve ÇİMSA’nın Sürdürülebilirlik Raporu’nun(Rapor) kamuoyuna sunulması amacını gütmektedir.

Aşağıda yer alan "Kullanım Şartları" ve “Çimsa’nın Sürdürülebilirlik Raporu Hakkında Yasal Uyarı”, web sitemizin, siz değerli kullanıcılarımıza sağladığı bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir.

Web sitemize giren her kullanıcı, “Kullanım Şartları” ve “Çimsa’nın Sürdürülebilirlik Raporu Hakkında Yasal Uyarı” kısımlarında yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

Kullanım Şartları

 • Web sitesinde yayınlanan, telif ve diğer fikrî ve sınaî mülkiyet hakları ÇİMSA’ya ait olan bütün yazılı, resimli, sesli, görsel, elektronik materyallerin her türlü hakları saklıdır. Bu materyallere web sitesinde yer verilmesi, bunların kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir yetki, lisans ya da izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. ÇİMSA’nın yazılı izni olmaksızın bu materyaller kopyalanamaz, yeniden üretilemez, çoğaltılamaz ya da herhangi bir şekilde kullanılamaz. ÇİMSA, bu tür materyallerin (duvar kağıdı, ekran koruyucu, reklam filmi gibi) meslekî, ya da ticarî amaçlı olmadan kullanımı için kişisel bilgisayarlara kopyalanabilmesine izinler verebilir. Bu sitede yer alan materyaller ile ilgili fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl edecek şekildeki her türlü kullanım sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlâlde bulunan Kullanıcı’ya aittir.
 • Aksi açık bir şekilde belirtilemedikçe web sitesinde yer alan her türlü içerik ve bilgi Türkiye'de yerleşik Kullanıcılara yöneliktir.
 • Web sitesinde yer alan her türlü içerik; finansal bilgiler, fabrika, terminal ve diğer lokasyon bilgileri, resim, açıklama ve haber, etkinlikler (kısaca "BİLGİ") sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı, BİLGİ’leri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihaî ve güvenilir enformasyonu, ÇİMSA Yetkili Satıcılarından veya ÇİMSA'dan temin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. Web sitesinde yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda hiçbir garanti ya da taahhüt verilmemektedir. Kullanıcı, bu BİLGİ'lere dayanarak yapabileceği işlemler bakımından ÇİMSA 'nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
 • ÇİMSA kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini, dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar. Web sitesinin hatasız olması için her türlü tedbir alınmış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.
 • Web sitesinin virüs, trojan ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihaî güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
 • Resmî makamlardan Kullanıcı'ya yönelik bir suç duyurusu ya da resmî soruşturma talebi gelmesi ve/veya Kullanıcı'nın ÇİMSA sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, ÇİMSA Kullanıcı'nın kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.
 • Kullanıcılar ile web sitesine giren kişi(ler), kuruluş(lar) ile ÇİMSA arasında ortaya çıkabilecek ihtilâflarda, ÇİMSA elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir. Bu tür ihtilâfların çözümünde İstanbul (Çağlayan) mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacak ve ihtilâf Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre çözülecektir.
 • ÇİMSA, işbu web sitesi, Kullanım Şartlarının herhangi bir maddesini, önceden duyuru veya bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her türlü içerik, yayın tarihinden itibaren tüm Kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.
 • Kullanıcı, işbu web sitesine girmekle yukarıda belirtilen şartları kabul etmiştir.
 • Websitesinde sunulan bilgi, grafik, görüntü, bilgi ve diğer materyal içerik hepsi bir arada "İçerik" olarak tanımlanır ve yalnızca bilgi amaçlıdır. Sunulan hiç bir içerik ticari amaç taşımamaktadır. ÇİMSA finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir.
 • Web sitesinde yer alabilecek herhangi bir içerik, herhangi bir yatırım aracını tavsiye eder anlamına gelmediği gibi böyle bir tercih ve temsil amacı ve yetkisi de taşımamaktadır.
 • Kullanıcıların, işbu web sitesinde yer alan herhangi bir içerikten yola çıkarak alabilecekleri kararlardan dolayı ÇİMSA ve içerik sağlayıcıları hiçbir şekilde sorumlu değildirler.
 • Yayınlanan içeriğin kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yola açabileceği zararlardan dolayı ÇİMSA hiçbir şekilde sorumlu değildir.
 • Bu yayın, ÇİMSA’nın izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari amaçla kaynak gösterilmek suretiyle kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.
 • Kullanıcı, işbu web sitesine girmekle yukarıda belirtilen şartları kabul etmiştir.

Çimsa’nın Sürdürülebilirlik Raporu (Rapor) Hakkında Yasal Uyarı

 • Web sitemizde yer alan Rapor, ÇİMSA tarafından GRI (Global Reporting Initiative) raporlama ilkeleri kapsamında hazırlanmıştır.
 • Raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler, ÇİMSA tarafından temin edilmiş olmakla birlikte, ÇİMSA söz konusu bilgi ve görüşler için bunların eksiksiz ve doğrulanmış olduğu hususunda bir taahhüt ve/veya garanti vermemektedir. Rapor sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir yatırım kararı için temel oluşturmaz; yatırımcıları, verecekleri kararlarda yönlendirme amacı taşımaz. Raporda yer alan bilgiler, ÇİMSA hisselerinin satışına ilişkin herhangi bir teklif, teklif parçası ya da bu tür bir satış sürecine davet teşkil etmez ve bu raporun yayımlanması ile bu tür bir yasal ilişki kurulmuş sayılmaz.
 • Raporun hazırlanma zamanı itibariyle, Raporda yer alan tüm bilgiler ve ilişkili belgelerin doğru olduğuna inanılmakta olup; bilgiler iyi niyetle açıklanmıştır ve güvenilir kaynaklara dayanmaktadır. Ancak ÇİMSA bu bilgilere ilişkin herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.
 • Rapor, şirket hakkında bilgi ve analizlerin yanı sıra, ÇİMSA Yönetiminin gelecekte olmasını öngördüğü olaylar doğrultusunda, ileriye yönelik beklentilerini içeren görüşlerini de yansıtmaktadır. Raporda verilen bilgilerin ve analizlerin doğruluğu ve beklentilerin gerçeğe uygun olduğuna inanılmasına rağmen, öngörülerin altında yatan faktörlerin değişmesine bağlı olarak, geleceğe yönelik sonuçlar burada verilen öngörülerden sapma gösterebilir.
 • Bu çerçevede, ÇİMSA, bağlantılı şirketleri, iştirakleri, hâkim şirket/holding ile sayılanların yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, danışmanları ve çalışanları veya diğer ilgili şahıslar, bu Rapor kapsamında açıklanan herhangi bir bilgi, bunların kullanımı veya bu Rapor’da yer alan bilgilere dayanan veya Raporda yer almayan hususlar neticesinde doğrudan veya dolaylı olarak uğranılabilecek kayıp ve zararlardan sorumlu tutulamaz.
 • Raporun içeriği ÇİMSA’nın açık yazılı onayı olmadan kopyalanamaz, değiştirilemez ya da dağıtılamaz.
 • ÇİMSA’nın her türlü hakkı mahfuzdur.
 • Kullanıcı, işbu web sitesine girmekle yukarıda belirtilen şartları kabul etmiştir.